Indeksy Biznesu PKPP Lewiatan w VIII w górę, sygnalizują stopniowe wychodzenie z dołka

04-09-2013 12:04
04.09. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu konfederacji Lewiatan w sierpniu w notowaniu kwartalnym wzrósł o dwa punkty do poziomu 28 pkt., w notowaniu na II półrocze o jeden punkt do 34 pkt., a w notowaniu rocznym o jeden punkt do poziomu 33 pkt. - podała PKPP Lewiatan w komunikacie. Indeks sygnalizuje stopniowe wychodzenie z dołka.

"Indeks kolejny miesiąc odnotował wzrost, chociaż niewielki. Jest to wyraźny sygnał przełamania spadkowego trendu i stopniowego wychodzenia z dołka" - napisano w środowym raporcie.

INDEKSY SZCZEGÓŁOWE

Kwartalny indeks popytu globalnego, oceniający konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne, wzrósł o kolejne dwa punkty do 12 pkt., indeks półroczny o jeden punkt do 16 pkt., a indeks roczny pozostał na dotychczasowym poziomie 11 pkt.

"Sugeruje to, że można oczekiwać ożywienia popytu w drugim półroczu, jednak na ciągle niskim poziomie. Poprawa wydatków konsumpcyjnych odnotowana w II. kwartale jest niewielka, jednak spadkowy trend został przełamany" - napisano w raporcie.

Kwartalny indeks finansów, który ocenia rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej, wzrósł o jeden punkt do 46 pkt, a indeks roczny pozostał na poziomie 46 pkt.

Kwartalny indeks makroekonomiczny, obejmujący inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia, oraz stopień konkurencyjności gospodarki, wzrósł o jeden punkt do 46 pkt., a indeks roczny o dwa punkty do 48 pkt.

Indeksy wpływu czynników politycznych wzrosły. Indeks kwartalny wzrósł o dziesięć punktów, a indeks roczny o dziewięć punktów, w obu przypadkach osiągając poziom 33 pkt.

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz polskich ekonomistów oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.(PAP)

fdu/ ana/