Indeks PMI w Niemczech w usługach w IV 2013 r. spadł do 49,6 pkt

06-05-2013 09:57
06.05. Frankfurt (PAP/Bloomberg) - Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w kwietniu 2013 roku 49,6 pkt. wobec 50,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 49,2 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.(PAP)

aj/ asa/