Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w VI 2013 r. wyniósł 48,6 pkt.

01-07-2013 09:57
01.07. Frankfurt (PAP/Bloomberg) - Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2013 roku 48,6 pkt. wobec 48,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 48,7 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.(PAP)

sas/ asa/