Indeks oczekiwań ZEW dla Polski wzrósł we wrześniu do 43,3 pkt. z 34,6 pkt. w VIII (opis)

20-09-2013 11:46
20.09. Warszawa (PAP) - Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski we wrześniu wzrósł o 8,7 pkt. do 43,3 pkt. z 34,6 pkt. w sierpniu­, a oceny bieżącej sytuacji gospodarczej nie zmieniły się - podał w piątek instytut ZEW i bank Erste.

Ankietowani ekonomiści spodziewają się w Polsce stabilizacji inflacji, wzrostu WIG, stabilizacji krótkookresowych i wzrostu długookresowych stóp procentowych oraz stabilizacji kursu złotego.

Spośród krajów, odnośnie których przeprowadzane jest badanie, sytuacja bieżąca najlepiej oceniania jest w Austrii i Turcji oraz Polsce, a najgorzej na Węgrzech i Chorwacji oraz w strefie euro. Najlepiej perspektywy gospodarki ocenianie są w Czechach i Austrii, a najgorzej w Turcji.

Najbardziej pozytywnie eksperci wypowiadają się o perspektywach indeksów czeskiego PX50 oraz indeksu NTX dla Europy Środkowo-Wschodniej, a także rumuńskiego indeksu BET.

Ankietowani spodziewają się umocnienia wobec euro tureckiej liry i amerykańskiego dolara, stabilizacji czeskiej korony, rumuńskiego leja, a osłabienia chorwackiej kuny.

Poniżej tabela z ocenami sytuacji bieżącej i oczekiwaniami ekspertów odnośnie Polski w perspektywie nadchodzących sześciu miesięcy.

<TAB> IX'13 VIII'13 zmiana mdm bilans IX'13 bilans VIII'13 zmiana bilansuOcena sytuacji bieżącej 0 0 0dobra 20 20,7 -0,7normalna/akceptowalna 60 58,6 1,4zła 20 20,7 -0,7

Oczekiwania odnośniesytuacji gospodarczej 43,3 34,6 8,7poprawi się 50 44,9 5,1ustabilizuje się 43,3 44,8 -1,5pogorszy się 6,7 10,3 -3,6

Inflacja 33,3 25,9 7,4wzrośnie 40 33,3 6,7ustabilizuje się 53,3 59,3 -6spadnie 6,7 7,4 -0,7

WIG 47,9 48,2 -0,3wzrośnie 60,9 59,3 1,6ustabilizuje się 26,1 29,6 -3,5spadnie 13 11,1 1,9

PLN vs EUR 22,3 46,2 -23,9umocni się 37,1 50 -12,9ustabilizuje się 48,1 46,2 1,9osłabi się 14,8 3,8 11

Krótkoterminowe stopy proc. -3,7 -7,4 3,7wzrosną 11,1 7,4 3,7ustabilizują się 74,1 77,8 -3,7spadną 14,8 14,8 0

Krótkoterminowe stopy proc.vs strefa euro -8,6 -8,6 0wzrosną 13,1 13,1 0ustabilizują się 65,2 65,2 0spadną 21,7 21,7 0

Długoterminowe stopy proc. 33,4 16 17,4wzrosną 55,6 32 23,6ustabilizują się 22,2 52 -29,8spadną 22,2 16 6,2

Długoterminowe stopy proc.vs Niemcy 17,5 21,7 -4,2wzrosną 39,2 30,4 8,8ustabilizują się 39,1 60,9 -21,8spadną 21,7 8,7 13 </TAB>Ankietę przeprowadzono w okresie 2-16 września 2013 roku. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste. (PAP)

kba/ jtt/