Indeks Należności Przedsiębiorstw w IV'13 spadł do poziomu z X'12 - KPF i KRD

09-05-2013 13:06
09.05. Warszawa (PAP) - Indeks Należności Przedsiębiorstw w kwietniu 2013 r. obniżył się do 82,2 pkt. wobec 82,4 pkt. w styczniu 2013 r. i 82,2 pkt. w październiku 2012 r.. - wynika z badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Krajowego Rejestru Długów. To trzeci najsłabszy odczyt w historii badania.

"W kwietniu 2013 r. portfel należności polskich przedsiębiorstw potwierdzał bardzo trudną sytuację w całej gospodarce. Po pięciu kwartałach zdecydowanych spadków w okresie od lipca 2011 r. do października 2012 r., w ostatnich dwóch badaniach Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) podlegał bardzo niewielkim wahaniom" - napisano w opublikowanym w czwartek komunikacie.

"Obecna wartość INP to jednak wciąż zaledwie 82,2 punktu, co oznacza trzeci najgorszy wynik w ponad czteroletniej historii badania" - dodano.

"Pogorszenie w obszarze portfeli należności w bardzo dużym stopniu związane jest z obserwowaną niską koniunkturą w polskiej gospodarce, której skutki widoczne są w słabnącej dynamice Produktu Krajowego Brutto oraz w słabnącym popycie wewnętrznym" - napisano.

Niższe poziomy wskaźnika odnotowano w badaniach z kwietnia i lipca 2009 r.

Z raportu wynika, że przeciętny czas oczekiwania na należności wydłużył się, a udział należności, które nie spływają w terminie wzrósł.

"Pomimo względnej stabilizacji wskaźnika, również w obecnym badaniu zmiany jego wartości są wynikiem oddziaływania zarówno negatywnych, jak i pozytywnych zjawisk. Negatywne sygnały od przedsiębiorstw skumulowały się głównie w kolejnym, bardzo znaczącym wydłużeniu przeciętnego okresu oczekiwania na należności, a także widoczne są we wzroście przeciętnego udziału należności, które nie spływają w terminie" - napisano w raporcie.

"Mimo to, firmy w Polsce coraz lepiej sobie radzą z problemem należności i potrafią zarządzać nimi w taki sposób, żeby opóźnienia w otrzymywaniu należności nie przekładały się na problemy z terminowym regulowaniem własnych zobowiązań. Na korzyść portfela należności działają także wskaźniki postrzegania problemu opóźnionych należności, zarówno bieżący, jak i dotyczący przyszłości" - dodano.

Jak informują autorzy raportu, INP odzwierciedla stan i opinie przedsiębiorców dotyczące sześciu obszarów związanych z należnościami: stanu i prognozy problemów z ich egzekwowaniem, przeciętnego odsetka przeterminowanych należności w portfelu firmy, średniego okresu przeterminowania, odsetka firm w gospodarce, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich płatności, a także przeciętnego odsetka kosztów związanych z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów/kontrahentów.(PAP)

fdu/ gor/