Indeks mobilności Randstad w I kw. '13 zmalał o 2 pkt. do 105 pkt.

15-04-2013 11:37
15.04. Warszawa (PAP) - Indeks mobilności, badający prawdopodobieństwo zmiany pracodawcy w ciągu 6 miesięcy, wyniósł w badaniu w I kwartale 2013 r. 105 pkt., co oznacza spadek o 2 pkt. - wynika z badania agencji Randstad. Z badania wynika także, że 36 proc. Polaków dostrzega ryzyko utraty pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

"W ciągu ostatniego kwartału otwartość Polaków na zmianę pracy nieznacznie zmalała - indeks mobilności dla naszego kraju wyniósł 105 punktów, obniżając się o 2 punkty wobec poprzedniego badania (107 w XII'12)" - napisano w badaniu.

Z badania wynika, że 36 proc. Polaków obawia się utraty pracy w ciągu 6 miesięcy, z czego 11 proc. określa to ryzyko jako "duże". W badaniu sprzed kwartału ryzyko utraty zatrudnienia dostrzegało 32 proc. badanych.

"Pomimo rosnącego bezrobocia oraz mało optymistycznych prognoz dla rynku pracy, odsetek Polaków poszukujących zatrudnienia niezależnie od wieku i płci badanych utrzymuje się niemal niezmiennie od kilku kwartałów na poziomie 13 proc." - napisano.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18 stycznia - 2 lutego, na próbie 405 respondentów. (PAP)

nik/ asa/