Indeks cen surowców w lipcu wzrósł o 2,60 proc. mdm, rdr wzrósł o 3,12 proc. - MFW

12-08-2013 14:34
12.08. Warszawa (PAP) - Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD w lipcu 2013 r. wyniósł 183,52 pkt., wobec 178,86 pkt. w czerwcu po rewizji w dół o 0,03 pkt. i wobec 177,98 pkt. w lipcu 2012 r. - wynika ze wstępnych obliczeń MFW. Indeks mdm wzrósł o 2,60 proc., a rdr wzrósł o 3,12 proc.

Jak wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, indeks cen surowców energetycznych wzrósł o 4,17 proc. mdm, a rdr o 6,10 proc., a indeks cen surowców niepaliwowych mdm spadł o 0,33 proc., rdr spadł o 2,24 proc.

Poniżej tabela z częściami składowymi indeksu (wraz z ich wagami w proc.).

<TAB> A B C D E F G H I J2012M07 177,98 172,48 183,14 184,76 168,18 161,72 132,06 183,15 181,19 182,282012M08 185,54 169,73 184,35 186,05 168,69 154,97 130,70 172,49 194,79 198,422012M09 186,97 170,70 181,13 182,13 171,90 160,17 132,84 179,92 196,48 200,482012M10 183,21 169,87 177,75 178,95 166,67 161,91 132,15 183,40 191,02 195,062012M11 180,69 168,53 176,15 177,72 161,71 160,82 131,33 182,12 187,80 190,932012M12 182,55 172,43 177,26 179,40 157,51 167,55 132,68 192,74 188,46 190,812013M01 187,61 176,13 178,68 181,24 155,01 173,55 133,68 202,34 194,33 197,912013M02 190,71 177,07 179,09 182,06 151,73 175,03 133,27 205,19 198,68 202,942013M03 183,76 172,04 177,77 180,79 149,92 166,25 132,48 190,64 190,62 193,352013M04 178,96 169,59 176,82 179,80 149,36 162,28 132,83 183,55 184,44 186,212013M05 179,30 170,38 180,77 184,10 150,05 159,89 137,04 176,40 184,52 186,982013M06 178,86 169,17 180,68 184,97 141,11 157,54 140,76 169,66 184,54 187,682013M07 183,52 168,62 179,68 183,60 143,51 157,45 136,38 172,66 192,24 197,73</TAB><PRE>

A - Indeks Cen Surowców (100 proc.).B - Surowce niepaliwowe (36,9 proc.)..C - Artykuły spożywcze (18,5 proc.)...D - Żywność (16,7 proc.)...E - Napoje (1,8 proc.)..F - Surowce przemysłowe (18,4 proc.)...G - Surowce rolne (7,7 proc.)...H - Metale (10,7 proc.).I - Surowce energetyczne (63,1 proc.)..J - Ropa (53,6 proc.)

*wyliczenia wstępne</PRE>

(PAP)

fdu/ ana/