Indeks cen surowców w IV '13 spadł o 2,69 proc. mdm, a rdr spadł o 9,60 proc. - MFW

10-05-2013 11:00
10.05. Warszawa (PAP) - Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD w kwietniu 2013 r. wyniósł 178,7 pkt., wobec 183,6 pkt. w marcu po rewizji w górę o 0,2 pkt. i wobec 197,6 pkt. w kwietniu 2012 r. - wynika ze wstępnych obliczeń MFW. Indeks mdm spadł o 2,69 proc., a rdr spadł o 9,60 proc.

Jak wynika z datowanego na 8 maja raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, indeks cen surowców energetycznych w kwietniu 2013 roku spadł o 3,15 proc. mdm, a rdr spadł o 12,45 proc., a indeks cen surowców niepaliwowych mdm spadł o 1,83 proc., rdr spadł o 3,73 proc.

Poniżej tabela z częściami składowymi indeksu (wraz z ich wagami w proc.).

<TAB> A B C D E F G H I J2012M04 197,6 175,4 174,1 175,0 166,0 176,8 139,7 203,5 210,6 214,42012M05 185,1 169,6 169,2 170,0 161,9 170,0 137,7 193,3 194,2 196,32012M06 170,0 165,8 168,3 169,1 160,4 163,4 132,5 185,7 172,5 171,02012M07 178,0 172,5 183,1 184,8 168,2 161,7 132,1 183,2 181,2 182,32012M08 185,5 169,7 184,4 186,1 168,7 155,0 130,7 172,5 194,8 198,42012M09 187,0 170,7 181,1 182,1 171,9 160,2 132,8 179,9 196,5 200,52012M10 183,2 169,9 177,8 179,0 166,7 161,9 132,2 183,4 191,0 195,12012M11 180,7 168,5 176,2 177,7 161,7 160,8 131,3 182,1 187,8 190,92012M12 182,6 172,4 177,3 179,4 157,5 167,6 132,7 192,7 188,5 190,82013M01 187,6 176,1 178,7 181,2 155,0 173,6 133,7 202,3 194,3 197,92013M02 190,7 177,2 179,3 182,3 151,7 175,0 133,3 205,2 198,7 202,92013M03 183,6 172,0 177,8 180,8 149,9 166,3 132,5 190,6 190,4 193,42013M04 178,7 168,9 176,4 179,4 149,4 161,3 130,5 183,6 184,4 186,2</TAB><PRE>

A - Indeks Cen Surowców (100 proc.).B - Surowce niepaliwowych (36,9 proc.)..C - Artykuły spożywcze (18,5 proc.)...D - Żywność (16,7 proc.)...E - Napoje (1,8 proc.)..F - Surowce przemysłowe (18,4 proc.)...G - Surowce rolne (7,7 proc.)...H - Metale (10,7 proc.).I - Surowce energetyczne (63,1 proc.)..J - Ropa (53,6 proc.)

*wyliczenia wstępne</PRE>

(PAP)

fdu/