Indeks Cen Mieszkań w I spadł o 44,3 pkt. rdr - domy.pl

25-02-2013 13:04
25.02. Warszawa (PAP) - Indeks Cen Mieszkań (ICM) spadł w spadł w styczniu 2013 roku o 44,3 pkt. rdr do 847,6 pkt. - podał w poniedziałek portal nieruchomości domy.pl.

"Styczeń 2013 roku był już dwudziestym pierwszym miesiącem z kolei, w którym nastąpił spadek wartości Indeksu Cen Mieszkań. (...) Jego styczniowa wartość - 847,6 pkt - była niższa w stosunku do grudnia ub. roku o 1,2 pkt. W porównaniu ze styczniem 2012 roku spadek wartości ICM wyniósł 44,3 pkt, a w porównaniu z wrześniem 2007 roku, tj. datą pierwszego pomiaru dokonaną w szczytowym okresie boomu nieruchomościowego, o 152,4 pkt" - napisano w raporcie.

"W styczniu bieżącego roku nastąpił dalszy spadek wartości Indeksu Cen Mieszkań uwzględniającego inflację - ICMi. W porównaniu z grudniem 2012 roku był on niższy o 1,9 pkt. i wyniósł 658,6 pkt. Biorąc pod uwagę postępujący spadek inflacji w Polsce w najbliższych miesiącach tempo spadku wartości ICMi powinno wyhamować" - dodają autorzy opracowania.

ICM - wyraża łączną wartość względną średnich cen ofertowych mieszkań wystawionych do sprzedaży w portalach Grupy Melog.com obliczaną na podstawie średnich cen ofertowych w 10 największych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice) ważoną liczbą mieszkańców tych miast.

Bazową datą dla ICM jest wrzesień 2007 roku, a wartość bazowa wynosi 1000 punktów. (PAP)

bg/ asa/