Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w III w ujęciu kdk bez zmian, rdr spadł o 1 pkt

05-04-2013 11:14
05.04. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w marcu, w notowaniu kwartalnym, nie zmienił się i wyniósł 24 pkt, natomiast w notowaniu rocznym spadł o jeden punkt, do 33 pkt - podała PKPP Lewiatan w komunikacie.

"Wydaje się, że indeks kwartalny osiągnął już swoje minimum na najniższym od dziesięciu lat poziomie, a indeks roczny balansuje wokół dołka sprzed czterech lat. Chociaż indeks roczny uległ jeszcze pogorszeniu, to najwyraźniej spadki są coraz mniejsze. Pozostaje jednak pesymistyczna ocena pierwszego kwartału, który był najprawdopodobniej gorszy od ostatniego kwartału z ubiegłego roku" - napisano w komentarzu do badania.

"Kolejne kwartały do końca roku też nie powinny przynieść istotnej poprawy, bo indeks roczny jest ciągle w dołku" - dodano.

INDEKSY SZCZEGÓŁOWE

Indeks popytu globalnego

"Indeksy popytu (oceniają konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne) w zasadzie nie uległy zmianie i utrzymują się w dołku z poprzedniego miesiąca: indeks kwartalny na poziomie 6 pkt., jedynie indeks roczny obniżył się o jeden punkt do 14 pkt. Indeksy popytu są grubo poniżej minimum spowolnienia sprzed trzech lat, co potwierdza, że główną przyczyną obecnego załamania tempa wzrostu gospodarczego jest popyt krajowy, a szczególnie konsumpcja" - napisano.

Indeks finansów

"Indeksy finansów (oceniają rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej) wykazują nadal wysoką stabilność i nie uległy zmianie od zeszłego miesiąca, jednak pozostają nadal poniżej połowy skali: indeks kwartalny na poziomie 43 pkt, a indeks roczny na poziomie 47 pkt" - napisano.

Indeks makroekonomiczny

"Indeks makroekonomiczny (obejmuje inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia, oraz stopień konkurencyjności gospodarki) kwartalny nie zmienił się w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostając na poziomie 42 pkt., ale indeks roczny uległ kolejnemu osłabieniu o jeden punkt do 41 pkt. Spadki indeksu makroekonomicznego antycypują spodziewane pogorszenie równowagi makroekonomicznej w perspektywie roku" - dodano.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie. (PAP)

nik/ jtt/