Handelsbanken obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w '13 do 1,3 proc. (opinia)

05-06-2013 12:18
05.06. Warszawa (PAP) - Handelsbanken obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2013 r. do 1,3 proc. z 1,7 proc. prognozowanych poprzednio - wynika z czerwcowego raportu banku. Bank nie spodziewa się wystąpienia technicznej recesji w Polsce, natomiast prognozuje, że Czechy i Węgry w tym roku będą w recesji.

"Nie posunęlibyśmy się do tego, by sugerować, że recesja w Polsce jest prawdopodobna, ale wzrost spowolnił niemal do zera, podobnie jak w Niemczech. Oczekuje się, że w II kw. PKB nie zmieni się względem I kw., a gospodarka przyspieszy w II połowie roku, co odzwierciedlałoby rozwój wydarzeń w Niemczech, gdzie odczyty Ifo wskazują, że zbliża się poprawa"

Bank spodziewa się, że RPP przed zakończeniem cyklu obniży stopy procentowe o 25 lub 50 pb.

Handelsbanken spodziewa się, że czeska i węgierska gospodarka w 2013 r. będą w recesji.

"Zarówno Czechy, jak i Węgry zapewne w tym roku pozostaną w recesji i nie za dużo da się z tym zrobić. W Czechach sytuacja fiskalna jest dobra, więc stymulacja fiskalna teoretycznie jest możliwa. Jednak otwartość gospodarki sprawia, że ta opcja w praktyce jest mniej pociągająca. Gospodarka ożyje tylko wtedy, gdy w Niemczech, u najważniejszego partnera handlowego, nastąpi znaczna poprawa" - napisano w raporcie.

"Sytuacja na Węgrzech jest bardziej skomplikowana. Państwo ma złożone problemy. Finanse publiczne, po latach słabego wzrostu, są słabe, a sprawy komplikują kredyty w walutach obcych" - dodano.

Bank spodziewa się, że węgierski bank centralny obniży stopy procentowe o dalsze 100 pb do 3,5 proc.

"Byłby to rekordowo niski poziom. To złagodzi skutki recesji, ale nie zmienia nasze poglądu, że Węgry jako gospodarka pilnie potrzebują radykalnych reform strukturalnych, by odbudować potencjał wzrostu" - napisano w raporcie.

Poniżej nowe i stare prognozy wzrostu PKB (w proc.).

<TAB> 2013 2014 2015prognoza nowa poprzednia nowa poprzednia nowa poprzedniaCzechy -0,1 0,2 2,1 2,5 2,3 2,3Węgry -0,3 0 1,7 1,9 2,1 2,1Polska 1,3 1,7 2,7 2,6 3 3Słowacja 1,1 1,4 2,5 2,7 2,8 2,8Strefa euro -0,6 -0,6 1 1 1,1 1,1</TAB>(PAP)

fdu/ ana/