GO4X zmienia nazwę na TMS Trader - ważne szczegóły zmiany

14-08-2015 10:18
Szanowny Kliencie, uprzejmie przypominamy, że z dniem 3 sierpnia 2015 roku rachunek maklerski GO4X zmienił nazwę na TMS Trader.
GO4X zmienia nazwę na TMS Trader - ważne szczegóły zmiany

Zmiana nazwy Systemu Transakcyjnego GO4X na TMS Trader oznacza:

  • zmianę specyfikacji instrumentów dostępnych na rachunku. Szczegółowa lista zmian instrumentów dostępna jest w tym dokumencie oraz w tabeli poniżej:
POPRZEDNIA NAZWA INSTRUMENTU DOSTĘP JEDYNIE W TRYBIE "CLOSE ONLY" DO 5 I 2016 r. INSTRUMENT PO ZMIANIE NAZWY WIDOCZNE OD 3 VIII 2015 r.
GO_DX30_I DE30
GO_MDX DE50
GO_FR40 FR40
GO_FTSE100 GB100
GO_SWISS CH20
GO_NSDQ_I US100
GO_SP500_I US500
GO_DJI30_I US30
GO_TKYO225 JP225
GO_RUSS2000 US2000
GO_USDINDEX USDINDEX
GO_IBX35 ES35
GO_ITALY40 IT40
GO_EUSTX_I EU50
GO_AUSTRAL AU200
GO_BRASIL BRACOMP
GO_HOLLAND NL25
GO_W20x20 PL20
GO_US10Y TNOTE
GO_BUND BUND10Y
GO_SCHATZ SCHATZ2Y
GO_UK10Y UK10Y
GO_SWISS10Y SWISS10Y
GO_ITALY10Y ITALY10Y
GO_EURIB_I EURIB3M
GO_OIL_I OILBRENT
GO_OILUS_I OILWTI
GO_GASOLIN GASOLINE
GO_HOIL HEATINGOIL
GO_NGAS NATGAS
GO_CARBON CARBON
GO_SUGAR SUGAR
GO_COFFEE COFFEE
GO_COTTON COTTON
GO_COCOA COCOA
GO_WHEAT WHEAT
GO_SOYAB SOYAB
GO_CORN CORN
GO_RICE RICE
GO_COPPER COPPER
GO_COPPERUS wycofany z dniem 05.01 2016 r.
GO_PALLAD PALLADIUM
GO_PLATIN PLATINUM
GO_CATTLE CATTLE
GO_LNHOGS LEANHOGS
GO_OATS OATS
GO_ORANGE ORANGE

 

  • wycofywane instrumenty, oraz dotychczasowe, otwarte pozycje na zmienianych instrumentach, będą dostępne wyłącznie w funkcji „close only” od 3 sierpnia 2015 do 5 stycznia 2016,
  • 5 stycznia 2016 wszystkie otwarte pozycje na wycofywanych instrumentach (z przedrostkiem "GO_" w nazwie) wskazanych na załączonej liście, zostaną automatycznie zamknięte i rozliczone po ostatniej cenie handlowej występującej w dniu 5 stycznia 2016,
  • maksymalny okres utrzymawania otwartej pozycji na wszystkich instrumentach zostaje ustalony na 365 dni (1 rok),
  • aby pobrać najnowszą listę instrumentów należy odświeżyć listę w swojej platformie (polecenie "Pokaż wszystkie instrumenty"),
  • zmiana nazwy pozostaje bez wpływu na dotychczasową infrastrukturę. Tym samym nie zajdzie potrzeba podpisania aneksu do Umowy Ramowej, a nazwa serwera transakcyjnego, numery Państwa rachunków inwestycyjnych oraz rachunki bankowe do wpłat pozostają bez zmian,
  • zmianie nie ulega również login i hasło do Państwa rachunku maklerskiego.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o zmianie nazwy i treści:

  • Regulaminu świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, powadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz wymiany walutowej (dalej: Regulamin)
  • Tabeli Opłat i Prowizji GO4X (dalej TOiP)

Treść regulaminu oraz TOiP dostępne w zakładce z dokumentami.