Generali OFE informuje

09-08-2013 15:05
09.08. Warszawa (PAP) - Generali Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Dotyczy: Obowiązku informacyjnego przewidzianego w par. 16 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które odbyło się w dniu 9.08.2013 r. podjęło następujące uchwały:

1) o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pana Vladimíra Bezděk, urodzonego w dniu 21.06.1974 r na pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 12.08.2013 r. ;2) o odwołaniu z dniem podjęcia uchwały Pana Jiří Straka z funkcji Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.Powołanie Pana Vladimíra Bezděk jest uzależnione od udzielenia stosownego zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr. 34, poz. 189, ze zm.).

Z poważaniem,Zarząd Generali PTE S.A.

kom pif/