Fitch podniósł perspektywę ratingów Polski do pozytywnej (opis) 21-02-2013 16:06

21-02-2013 16:06
21.02. Warszawa (PAP) - Fitch podniósł perspektywę ratingów Polski ze stabilnej do pozytywnej i potwierdził rating Polski na poziomie "A minus" dla walut zagranicznych i "A" dla waluty krajowej - podała agencja ratingowa w komunikacie.

Jak zaznacza Fitch w komunikacie, czynnikami, które, łącznie lub indywidualnie, mogą skutkować podwyżką ratingu może być "dalszy postęp konsolidacji fiskalnej, który jeszcze bardziej obniży deficyt budżetowy i wprowadzi relację długu publicznego do PKB na wyraźnie spadkową ścieżkę" oraz "znaczne obniżenie poziomów zadłużenia zewnętrznego".

Z kolei "znaczne poluzowanie fiskalne, które zagrozi osiągnięciu średnioterminowych celów redukcji długu i deficytu" i/lub "słabe wyniki gospodarki, wynikające z szoków wewnętrznych lub zewnętrznych" mogą, łącznie lub indywidualnie, skutkować obniżeniem perspektywy ratingu do stabilnej.

Fitch wskazuje, że do podniesienia perspektywy przyczyniły się m.in. obniżenie poziomu deficytu sektora finansów publicznych i stabilizacja oraz prognozowane obniżenie poziomu długu publicznego do PKB.

"Deficyt polskiego sektora finansów publicznych, wg ESA95, obniżył się od 2010 r. o ok. 4,5 pkt. proc., do 3,4 proc. PKB szacowanego w 2012 r., co stawia Polskę wśród najlepszych pod tym względem krajów UE. Fitch prognozuje dalszą, łagodną konsolidację do 3,2 proc. PKB w 2013 r. i 2,7 proc. w 2014 r." - napisano w komunikacie.

"Poziom długu publicznego się ustabilizował i prognozujemy jego obniżenie się w 2014 r. do 54,5 proc. PKB wobec szczytowego poziomu 56,4 proc. w 2011 r., co przybliża Polskę do mediany państw z ratingami +A+. Reformy systemu emerytalnego z 2012 r. poprawią średnioterminową sytuację finansów publicznych" - dodano.

"Trwają reformy poprawiające środowisko biznesowe - poprawa w rankingu Banku Światowego jest widoczna - i mogą one doprowadzić do podniesienia potencjalnego tempa wzrostu w długim terminie" - napisano. (PAP)

fdu/ jtt/