Fitch obniża perspektywę Polski z pozytywnej do stabilnej

23-08-2013 18:35
23.08. Warszawa (PAP) - Agencja ratingowa Fitch obniżyła perspektywę ratingów Polski z pozytywnej na stabilną, jednocześnie potwierdziła ratingi Polski na poziomie "A minus" dla walut zagranicznych i "A" dla waluty krajowej.

jba/ asa/