Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

15-04-2013 08:46
15.04. Warszawa (PAP/int.) - Wydarzeniem rozpoczynającego się tygodnia będzie decyzja tureckiego banku centralnego. W poprzednim tygodniu uwaga inwestorów skupiła się głownie na Węgrzech, gdzie inflacja spadła do najniższego poziomu od 39 lat, wiceprezes banku centralnego ustąpiła ze stanowiska, a media donosiły o planach połączenia banku centralnego z instytucjami nadzorczymi.

W poniedziałek zostaną podane dane o bezrobociu w Turcji w marcu i bilansie płatniczym Czech za luty.

Turecki bank centralny we wtorek opublikuje decyzję ws. stóp procentowych. Ekonomiści oczekują obniżenia głównej stopy o 25 pb do poziomu 5,25 proc.

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona osłabiła się o 0,35 proc. do poziomu ok. 25,9055 za euro, forint umocnił się o 1,25 proc. do poziomu ok. 295,03 za euro, a turecka lira osłabiła się względem euro o 0,44 proc. do ok. 2.3443 za euro. W tym czasie złoty umocnił się o 1,31 proc. do poziomu ok. 4,1020 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ubiegłego ciągu tygodnia wzrósł o 3,29 proc. do 977,92 pkt., węgierski BUX wzrósł o 0,91 proc. do 18.219,96 pkt., a turecki XU100 wzrósł o 2,48 proc. do 84.102,61 pkt. WIG w tym czasie wzrósł o 1,82 proc. do 45.408,49 pkt.

----------------------

WĘGRY

MARCOWA INFLACJA NAJNIŻSZA OD 39 LAT

W marcu inflacja na Węgrzech spadła do 2,2 proc. rdr z 2,8 proc. w lutym. To najniższy poziom od września 1974 r. Analitycy spodziewali się spadku wskaźnika w marcu do 2,5 proc. rdr. W ujęciu mdm ceny konsumpcyjne wzrosły w marcu o 0,3 proc., po spadku w lutym o 0,1 proc. Tu analitycy spodziewali się wzrostu mdm o 0,5 proc.

Zdaniem UniCredit proces dezinflacja "pozwoli MNB uzasadnić kolejne obniżki stóp procentowych".

"Stabilizacja kursu EURHUF w wyniku zakupów węgierskich SPW i poprawy napływów na rynku walutowym także wspiera obniżki stóp. Bank centralny będzie zapewne obniżał stopy tak długo, jak kurs forinta jest poniżej 310 za euro. Cykl łagodzenia może trwać przez co najmniej cztery miesiące, dochodząc do 4,0 proc., a ryzyka są po stronie głębszych obniżek" - napisano w komentarzu UniCredit.

MNB ROZWAŻY KOLEJNE OBNIŻKI STÓP

"W kontekście przyszłych decyzji Rady, członkowie zgodzili się, rada powinna rozważać w przyszłości dalszą obniżkę stóp, jeśli średniookresowe ryzyko presji inflacyjnej pozostaje umiarkowane i niepewność w otoczeniu rynku finansowego zmiejszy się" - wynika z opublikowanego w ubiegłym tygodniu zapisu dyskusji na marcowym posiedzeniu, na którym główna stopa procentowa Węgier została obniżona do rekordowo niskiego poziomu 5,0 proc.

W marcu przeciw obniżce o 25 pb. głosowało dwóch członków (Ferenc Karvalitis, Julia Kiraly), za opowiedziało się siedmiu (Ádám Balog, Andrea Bártfai-Mager, János Cinkotai, Ferenc Gerhardt, Gy"rgy Kocziszky, Gy"rgy Matolcsy, Gyula Pleschinger).

Następne decyzyjne posiedzenie MNB odbędzie się 23 kwietnia.

Erste Group spodziewa się, że w II kw. stopy procentowe na Węgrzech zostaną obniżone o kolejne 75 pb do 4,25 proc., a koniec cyklu łagodzenia nastąpi przy poziomie 4,0 proc. Takiego samego zdania jest Bank of America/Merrill Lynch.

WICEPREZES BANKU CENTRALNEGO KIRALY USTĄPIŁA ZE STANOWISKA

Ze stanowiska wiceprezes banku centralnego Węgier ustąpiła Julia Kiraly, która objęła je 3 lipca 2007 roku na sześcioletnią kadencję. Jednocześnie zrezygnowała także z możliwości zasiadania w radzie monetarnej. Jako powód rezygnacji w liście do prezydenta Janosa Adera wymieniła prowadzenie przez nowego prezesa Gyorgy Matolcsy'ego polityki, która może narażać na niebezpieczeństwo nie tylko reputację banku, ale także wystawiać na niebezpieczeństwo w długim terminie gospodarkę węgierską.

Dodatkowo zarzuciła, że nowy wiceprezes banku Adam Balog nie posiada "odpowiedniej wiedzy i zawodowego doświadczenia w kwestiach monetarnych i finansowych oraz w sprawach związanych z instytucjami kredytowymi". Kiraly nie widzi również szans w obecnych warunkach na prowadzenia merytorycznej dyskusji w samej radzie, której znaczenie zostało mocno osłabione. Ocenia także, że doszło do zmniejszenia znaczenia samej rady w wyniku ograniczenia obowiązku informacyjnego banku dotyczącego prowadzonej polityki monetarnej.

"Obecnie Rada Polityki Pieniężnej nie jest w stanie odgrywać w pełni poważnej roli, jako najbardziej znaczący decyzyjny organ banku centralnego" - uważa Kiraly.

Na jej miejsce powołany został Ferenc Gerhardt, dotychczasowy tzw. "zewnętrzny" członek węgierskiej rady polityki pieniężnej.

MOŻLIWE POŁĄCZENIE BANKU CENTRALNEGO Z INSTYTUCJAMI NADZORUJĄCYMI RYNKI FINANSOWE

Jak donoszą węgierskie media (origo.hu) węgierski rząd chciałby połączenia banku centralnego z instytucjami nadzorującymi rynki finansowe.

"Bank centralny poinformował, że prześledził międzynarodowe przykłady takich fuzji i znalazł identyczną instytucję. Wydaje się, że prawdopodobieństwo takiej fuzji jest możliwe w niedługim czasie i oczekujemy, że na jej czele stanie szef banku centralnego G. Matolcsy" - napisali w raporcie analitycy Erste Group.

NADWYŻKA W OBROTACH HANDLOWYCH NIŻSZA OD OCZEKIWAŃ

Nadwyżka w obrotów handlowych na Węgrzech w lutym wyniosła 672,6 mln euro wobec prognozy 716,8 mln euro. Była niższa ze względu na niższe wyniki eksportu. Nadwyżka w styczniu wyniosła 316,2 mln euro.

BOFA/ML PODNOSI PROGNOZĘ WZROSTU PKB

Bank of Amercia/Merrill Lynch podniósł prognozę węgierskiego wzrostu PKB w 2013 r. do 0,4 proc. wobec -0,3 proc. prognozowanych poprzednio.

---------------------

CZECHY

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W II W DÓŁ O 5,7 PROC. RDR

Czeska produkcja przemysłowa w lutym spadła o 5,7 proc. rdr, wobec oczekiwań spadku o 5 proc. Po dostosowaniu o dni robocze, spadek w ujęciu rocznym wyniósł 1,6 proc., a w ujęciu miesięcznym po dostosowaniu sezonowym i o dni robocze produkcja wzrosła o 1,6 proc. Ekonomiści grupy bankowej Erste zwracają uwagę, że trzymiesięczna średnia dynamik miesięcznych jest najwyższa od stycznia 2012 r.

"Roczny spadek o 5,7 proc. wynika głównie ze spadku w dziale samochody (spadek o 10 proc.) oraz metali bazowych i metalurgii (w dół o 12,2 proc. rdr). Jednak efekty bazy i różna liczba dni roboczych również odegrały rolę" - napisano w komentarzu Erste Group.

"Jak dotąd dane są spójne z naszym scenariuszem, w którym gospodarka wyszła z recesji w I kw. 2013 r." - dodano.

MARCOWA INFLACJA 1,7 PROC. RDR,

Inflacja w Czechach w marcu wzrosła mdm o 0,1 proc. Wzrost głównie wynika ze wzrostu kategorii "żywność i bezalkoholowe napoje" (0,9 proc.) oraz "transport" (0,5 proc.).

Inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 1,7 proc., czyli osiągnęła taki sam poziom jak w lutym. Wynik jest lepszy niż zakładał czeski bank centralny (2 proc.). Kształtowanie się cen w poszczególnych kategoriach koszyka było takie samo lub prawie takie samo na przestrzeni tych dwóch miesięcy w ujęciu rok do roku. Spowolnienie wzrostu cen dotyczyło kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe" (w marcu wzrost wyniósł 4 proc., 5 proc. w lutym), kategorii "alkohole i tytoń" (wzrost 3,5 proc. w marcu, 3,6 proc. w lutym), kategorii "rekreacja i kultura" (bez zmian w marcu, w lutym wzrost 0,2 proc.).

Natomiast wskaźnik bazowej inflacji po wyłączeniu efektów zmian w podatkach i cen regulowanych pozostał w okolicach 0,1 proc. rdr.

Analitycy Credit Suisse w raporcie podkreślili, że Rada banku centralnego Czech utrzymała nastawienie w miarę "gołębie" w czasie ostatniego spotkania 28 marca. Prognoza banku centralnego "nie przewiduje wzrostu presji inflacyjnej" oraz w opinii rady obecnie nie ma namacalnego ryzyka wzrostu presji inflacyjnej. Trzymając się tego, rada stwierdziła, że "stopy procentowe pozostaną na bieżącym poziomie, czyli na poziomie technicznego zera przez w dłuższym horyzoncie czasowym aż do czasu, gdy presja inflacyjna znacząco nie wzrośnie".

"Prognozujemy, że inflacja prawdopodobnie pozostanie w okolicach celu banku, czyli 2 proc. rdr przez cały ten roku" - napisali analitycy Credit Swiss. Dodatkowo analitycy twierdzą, że od czasu, gdy 6 lutego bank przedstawił swoją prognozę mówiącą o tym, że "korona będzie się bardzo delikatnie umacniać z obecnego poziomu" doszło faktycznie do jej osłabienia wobec euro.

"Dlatego też uważamy, że interwencje banku będą konieczne w nadchodzących miesiącach. Jednakże, wierzymy, że interwencja pozostanie niewykorzystaną możliwością, jeśli korona umocni się znacząco względem euro" - napisali w komentarzu analitycy Credit Suisse.

NADWYŻKA W OBROTACH HANDLOWYCH W LUTYM 28,7 MLD KORON

Nadwyżka w bilansie handlowym Czech wyniosła w lutym 28,7 mld koron, a wyrównana sezonowo 26,1 mld koron. Eksport w lutym wyniósł 243,6 mld koron, czyli w ujęciu rdr spadł o 3,6 proc., import natomiast wyniósł 214,9 mld koron. Był to spadek rdr o 4,4 proc.

---------------------

TURCJA

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W II WZROSŁA O 1,6 PROC. RDR

Produkcja przemysłowa Turcji w lutym wzrosła o 1,6 proc. rdr wobec oczekiwań wzrostu o 2,0 proc. W ujęciu miesięcznym, po dostosowaniu sezonowym i kalendarzowym, produkcja wzrosła o 1,5 proc., po wzroście o 2,4 proc. mdm w styczniu i spadku o 3,5 proc. mdm w grudniu.

"Słabszy od oczekiwań odczyt za luty wskazuje, że ożywienie gospodarcze zapewne będzie stopniowe i wolniejsze niż się spodziewano, pomimo luzowania polityki pieniężnej. Jednak oczekujemy, że w II kw. ożywienie aktywności w przemyśle przetwórczym będzie bardziej widoczne, na co wskazuje wysoka dynamika kredytu i odczyty PMI powyżej poziomu 50 pkt." - napisano w komentarzu BNP Paribas.

DEFICYT OBROTÓW BIEŻĄCYCH W II ZGODNY Z OCZEKIWANIAMI

Deficyt rachunku obrotów bieżących w Turcji w lutym wyniósł 5,1 mld USD i był zgodny z oczekiwaniami ekonomistów. Skumulowany 12-miesięczny deficyt wzrósł o 0,9 mld USD i wynosi 48,4 mld USD.

BNP wskazuje, że wzrost deficytu wynika głównie z handlu złotem.

"Słabe ożywienie popytu krajowego, wzrost importu i pogorszenie bilansu jak na razie były stopniowe, a deficyt rósł głównie w wyniku handlu złotem

"Popyt krajowy w nadchodzącym okresie powinien stopniowo się wzmacniać dzięki luźniej polityce pieniężnej i fiskalnej, i prognozujemy, że deficyt na koniec roku wzrośnie do 58 mld USD, czyli 6,7 proc. PKB" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

W ocenie BNP Paribas ograniczona skala pogorszenia bilansu zwiększa szanse podwyżki tureckiego ratingu przez agencję Moody's w tym roku.

BNP PARIBAS OBNIŻYŁ PROGNOZĘ WZROSTU

Bank BNP Paribas obniżył prognozę wzrostu w PKB Turcji z 4,5 do 3,5 proc., argumentując tym, że "ożywienie tureckiego wzrostu do tej pory było słabe. PKB w IV kw. zaskoczył negatywnie, a poprawa produkcji przemysłowej w I kw. była umiarkowana".(PAP)

fdu/ kba/ asa/