Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

23-09-2013 08:41
23.09. Warszawa (PAP) - W poprzednim tygodniu uwaga inwestorów skupiła się na Turcji, zarówno na publikacji dotyczącej stanu budżetu, jak i polityce monetarnej oraz sferze realnej. W tym tygodniu Węgry przyciągną uwagę uczestników rynkowych w oczekiwaniu głównie na poziom stóp procentowych.

We wtorek o godz. 14.00 na Węgrzech decyzja w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się kolejnej obniżki o 20 pb, czyli spadku głównej stopy do 3,60 proc.

W piątek na Węgrzech publikacja stopy bezrobocia za sierpień. Konsensus rynkowy wskazuje, że stopa wyniosła w tym czasie 10 proc.

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona osłabiła się o 0,04 proc. do 25,8094 za euro, zaś forint umocnił się o 0,07 proc. do 298,54 za euro, a turecka lira również umocniła o 0,17 proc. do 2,6756 za euro. W tym czasie złoty zyskał 0,07 proc. umacniając się do poziomu 4,2235 za euro.

---------------------

TURCJA

BUDŻET Z NADWYŻKĄ STYCZEŃ-SIERPIEŃ

Nadwyżka centralnego budżetu za okres styczeń-sierpień 2013 roku wyniosła 0,2 mld TRY wobec deficytu w wysokości 8,5 mld TRY w porównaniu z tym samych okresem 2012 roku. Dochody podatkowe były spore odnotowując 19-procentowy wzrost rdr. Ponadto przychody prywatyzacyjne wyniosły 8,3 mld TRY, znacząco przekraczając wyznaczony cel założony w budżecie na poziomie 4 mld TRY.

Jak napisał w komentarzu Emre Tekmen, ekonomista BNP Paribas "dobre wyniki budżetu wynikały raczej ze wzrostu dochodów niż z ograniczenia wydatków". Jednak - jego zdaniem - publiczne wydatki zwykle przyspieszają w końcu roku i dlatego jest mało prawdopodobne, aby bieżąca nadwyżka była utrzymana do końca roku.

"Równocześnie deficyt fiskalny prawdopodobnie pozostanie znacznie poniżej celu (2,2 proc. PKB) w 2013 roku" - dodał ekonomista.

STOPY PROC. BEZ ZMIAN

Bank centralny w Turcji, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, nie zmienił stóp procentowych. Podstawowa, jednotygodniowa stopa procentowa pozostała na poziomie 4,5 proc., stopa oprocentowania kredytu na rynku pierwotnym na 6,75 proc., a stopa oprocentowania kredytu na rynku wtórnym na 7,75 proc. Ocena banku dotycząca krajowego i zagranicznego popytu nie uległa zmianie w ciągu miesiąca i nadal widzi on zdrowe podstawy wzrostu w popycie i eksporcie. Dodatkowo CBRT ocenia, że inflacja w najbliższych miesiącach będzie kontynuowała spadek, jednak inflacja bazowa może pozostać powyżej celu, przez jakiś czas, w wyniku zmienności na rynku walutowych.

"Oświadczenie nie przyniosło żadnej niespodzianki, a CBRT stwierdził, że utrzyma swoją ostrożne nastawienie w polityce monetarnej. Bank nie uciekł się także do żadnych markoostrożnościowych kroków, podczas gdy oczekiwania rynkowe były podzielony między brakiem zmian a redukcją współczynnika rezerw obowiązkowych i/lub współczynnika ROC (reserve option coefficient)" - napisał Emre Tekmen z BNP Paribas.

"Ogólnie rzecz biorąc, CBRT przyjął stanowisko wait-and-see spodziewając się, że zmienność na rynkach światowych jest przejściowa. Równocześnie, wierzymy, że deklaracja niepodejmowania odpowiednich kroków do końca roku mogłaby być ryzykowna biorąc pod uwagę światową niepewność. Zatem w przypadku, gdyby zawirowania na rynku światowym powtórzyły się, aktywa w lirze mogłyby pozostać bardziej zmienne niż innych krajów wschodzących ze względu na tureckie relatywnie wysokie potrzeby finansowania zewnętrznego" - dodał.

STOPA BEZROBOCIA W CZERWCU 8,8 PROC.

Turecki urząd statystyczny podał w poniedziałek, że liczba bezrobotnych wzrosła o 299 tys. osób w czerwcu tego roku i osiągnęła 2.525 tys. osób. Oznacza to, że stopa bezrobocia w tym okresie wyniosła 8,8 proc. Bezrobocie w sektorach poza rolnictwem osiągnęło poziom 11 proc., a wśród młodych 17,1 proc.

---------------------

WĘGRY

KOLEJNE ZMIANY W KONSTYTUCJI

Węgierski parlament przyjął na początku tygodnia poprawki do obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku ustawy zasadniczej, która jest krytykowana zarówno przez wspólnotę międzynarodową, jak i węgierską opozycję. Była to piąta od 2012 roku modyfikacja węgierskiej konstytucji.

Zatwierdzone w ostatnim czasie zmiany dotyczą m.in. zasad prowadzenia kampanii wyborczej, swobody wyznania i niezawisłości władzy sądowniczej; wszystkie te kwestie były przedmiotem międzynarodowej krytyki, m.in. ze strony Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej, będącej organem doradczym Rady Europy.

Uchwalone zmiany konstytucji oznaczają m.in., że partie polityczne będą mogły prowadzić także w mediach prywatnych, a nie tylko państwowych, kampanie przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Z konstytucji usunięto także zapis umożliwiający rządowi wprowadzanie nowych podatków z powodu "nieoczekiwanych zobowiązań płatniczych" wynikających z orzeczeń sądów międzynarodowych w sprawie finansów publicznych; zapis ten szczególnie niepokoił Komisję Europejską.

W lipcu reformy konstytucyjne na Węgrzech skrytykował Parlament Europejski. W dokumencie PE sformułowano około 40 zaleceń dla węgierskich władz. Wezwano do usunięcia z konstytucji tych zapisów, które zostały zakwestionowane przez sąd konstytucyjny tego kraju, a także do ograniczenia reform konstytucji i do regulowania takich dziedzin, jak rodzina, sprawy socjalne, fiskalne i budżetowe zwykłymi ustawami.(PAP)

kba/ fdu/ jtt/