Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

11-03-2013 08:22
11.03. Warszawa (PAP) - W rozpoczynającym się tygodniu uwaga inwestorów przeniesie się z węgierskiego banku centralnego, którego nowy szef zaproponował debatę nad użyciem rezerw NBH do obniżenia poziomu zadłużenia we CHF, na dane o inflacji w Czechach i na Węgrzech oraz o produkcji przemysłowej w Czechach.

W poniedziałek w Czechach zostaną podane dane o inflacji i płacach w lutym oraz ostateczny odczyt PKB w IV kw. 2012 r. Tego dnia podane także zostaną dane o bilansie handlowym Węgier za styczeń.

We wtorek zostaną podane dane o inflacji na Węgrzech za luty oraz o bilansie płatniczym Turcji za styczeń.

W czwartek zostaną podane dane o sprzedaży detalicznej w Czechach.

W piątek zostaną podane dane z tureckiego rynku pracy za grudzień oraz o czeskiej produkcji przemysłowej w styczniu.

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona osłabiła się 0,88 proc. do poziomu 25,42 za euro, forint umocnił się o 1,74 proc. do poziomu 299,72 za euro, a turecka lira umocniła się się względem euro o 0,09 proc. do 2,34 za euro. W tym czasie złoty osłabił się o 0,23 proc. do poziomu 4,12 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu tygodnia wzrósł o 2,55 proc. do 1038,89 pkt., węgierski BUX wzrósł o 1,42 proc. do 19114,73 pkt., a turecki XU100 wzrósł o 4,60 proc. do 83541,62 pkt. WIG w tym czasie wzrósł o 1,58 proc. do 47074,39 pkt.

----------------------

WĘGRY

MATOLCSY CHCE DEBATY NAD UŻYCIEM REZERW FX DO SPŁATY DŁUGÓW W CHF

Pierwszym krokiem nowego szefa NBH było ograniczenie uprawnień jego zastępców, którzy od teraz nie będą mogli samodzielnie wypowiadać się w imieniu banku. Matolcsy chce również dyskusji nad użyciem rezerw banku centralnego do obniżenia poziomu zadłużenia we franku szwajcarskim, co zdaniem BNP Paribas "martwi".

Jednak, w ocenie Paribas, "wzrost poziomu rezerw zarówno bezwzględny, jak i w relacji do poziomu krótkoterminowego zadłużenia, umożliwia użycie ich niewielkiej części do spłacenia długów w walucie zagranicznej".

Zdaniem Ośrodka Studiów Wschodnich nominacja Matolcsy'ego kończy okres ostrego konfliktu rządu z bankiem centralnym, a w najbliższych tygodniach Matolcsy będzie dążył do uspokojenia obaw rynków finansowych, choć w dłuższej perspektywie można się spodziewać odejścia od restrykcyjnej polityki monetarnej.

"(Poza obniżkami stóp proc. - PAP) prawdopodobne jest sięgnięcie także po inne instrumenty (np. zmniejszenie rezerw obowiązkowych banków), które mogłyby pobudzić akcję kredytową na Węgrzech. Nie można wykluczyć np. zmniejszenia rezerw dewizowych banku centralnego (obecnie 34,4 mld euro). Zbytnie poluzowanie polityki monetarnej może jednak skutkować wzrostem inflacji i destabilizacją forinta" - napisano w analizie OSW.

OSW ocenia, że nominacja Vargi na ministra gospodarki narodowej, gdzie zastąpił Matolcsy'ego, nie pociągnie za sobą istotnych zmian w polityce gospodarczej rządu.

BNP Paribas nisko ocenia prawdopodobieństwo użycia niestandardowych narzędzi w polityce NBH.

"Matolcsy może się okazać mniej nieszablonowy, niż obawiało się wielu inwestorów (...). Spodziewamy się, że do lata główna stopa NBH spadnie do 4,0 proc., ale naszym zdaniem ryzyko niestandardowych działań nie jest duże" - napisano w raporcie BNP Paribas.

Z kolei zdaniem ING w razie użycia niekonwencjonalnych narzędzi w okresie obniżek stóp, "rynek EURHUF zapewne stanie się bardzo zmienny i nerwowy, a w średnim i długim terminie pojawi się presja na osłabienie forinta".

Bank of America/Merrill Lynch spodziewa się spadku węgierskiej głównej stopy procentowej do 4,0 proc.

"Potwierdziły się nasze przewidywania, że wybór byłego ministra Maltolcsy'ego spowoduje wzrost niejasności w komunikacji banku i niepewności dotyczących perspektyw polityki. Jesteśmy przekonani, że ta nominacja doprowadzi najprawdopodobniej do osiągnięcia przez stopę podstawową poziomu 4 proc., jednakże od czasu wyboru nowego prezesa banku tempo luzowania nie jest do końca jasne, ponieważ może on naciskać na szybsze obniżanie stóp procentowych" - napisali w raporcie analitycy BofA Merrill Lynch.

SPADEK PKB W IV KW. '12 JAK I W CAŁYM ROKU, PRODUKCJA W STYCZNIU RDR W DÓŁ, MDM W GÓRĘ

Węgierski PKB w IV kw. 2012 r. spadł o 0,9 proc. kdk i 2,7 proc. rdr. - wynika z ostatecznych wyliczeń. W całym 2012 r. spadł o 1,7 proc.

"Głównym powodem bardzo słabego odczytu kwartalnego był znaczny spadek eksportu netto, który do niedawna ratował węgierską gospodarkę. Kontrybucja eksportu netto w ujęciu rocznym spadła do zera, najniższego poziomu od połowy 2008 r." - napisano w komentarzu Goldman Sachs.

Ekonomiści GS zwracają uwagę na niemal 30-procentowy spadek węgierskiej produkcji rolnej w 2012 r. w związku z suszą. Bank nie spodziewa się, by dynamika PKB wróciła powyżej zera przed II połową 2013 r.

Produkcja przemysłowa w styczniu spadła o 1,4 proc. rdr, a w ujęciu mdm wzrosła o 2,9 proc. Zdaniem ekonomistów Erste do wzrostu miesięcznego przyczyniły się głównie dobre wyniki produkcji samochodów.

"W 2013 r. produkcja może nieznacznie wzrosnąć" - napisano w komentarzu Erste.

DEFICYT W '13 2,9 PROC. PKB

Minister gospodarki narodowej Mihaly Varga ocenił, że deficyt budżetowy Węgier w 2013 r. sięgnie 2,9 proc., a w marcu lub kwietniu rząd zdecyduje, czy dla osiągnięcia tego celu niezbędna jest rewizja budżetu.

----------------------

CZECHY

INTERWENCJA NA FX MOŻE BYĆ KONIECZNA W II POŁ. '13 - SINGER

Szef czeskiego banku centralnego Miroslav Singer ocenił, że przy obecnych założeniach interwencja na rynku walutowym osłabiająca koronę będzie potrzebna w II połowie 2013 r.

Zdaniem ekonomistów Erste "obecne poziomy EURCZK są teraz słabsze od oczekiwanych przez CNB na II połowę roku, a miękkie wskaźniki wskazują na ożywianie się gospodarki".

"Dlatego wciąż uważamy, że w tym roku interwencje walutowe nie są zbyt prawdopodobne" - napisano w komentarzu Erste.

Erste wydał rekomendację pozycji krótkiej na EURCZK od poziomu 25,66.

WZROST BEZROBOCIA W LUTYM

W Czechach stopa bezrobocia, niewyrównana sezonowo, w lutym wzrosła do 8,1 proc. z 8,0 proc. w styczniu. Liczba bezrobotnych w lutym wzrosła o 8.000 do rekordowego poziomu 593.700.

Zdaniem ekonomistów Komerční banka wzrost bezrobocia jest spójny ze scenariuszem recesji. Spodziewają się oni, że na koniec 2013 r. stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, wzrośnie do 8,3 proc. wobec 7,4 proc. na koniec 2012 r.

NADWYŻKA HANDLOWA W STYCZNIU

Czechy w styczniu zanotowały nadwyżkę w handlu zagranicznym na poziomie 31,5 mld koron (o 1,1 mld więcej niż rok wcześniej). Eksport spadł o 3,2 proc. rdr, a import o 4,1 proc.

Ekonomiści Erste/Ceska Sporitelna zwracają uwagę, że czeski eksport netto jest jedynym składnikiem PKB, którego kontrybucja jest dodatnia. Spodziewają się oni, że w 2013 r. bilans handlowy Czech będzie miał "bardzo dużą nadwyżkę".

----------------------

TURCJA

INFLACJA W II W DÓŁ, NADAL 2 PKT. PROC. PONAD CELEM

W Turcji CPI w lutym obniżył się do 7,03 proc. rdr, wobec 7,31 proc. w styczniu. W ujęciu miesięcznym wyniósł 0,3 proc.

"Niższy od oczekiwań odczyt wynika głównie z cen żywności i ubrań" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

"Lutowe dane wskazują, ze inflacja będzie generalnie stabilna. Jednak obecnie jest ona 2 pkt. proc. powyżej celu 5 proc., a przez resztę roku będzie naszym zdaniem utrzymywała się w okolicach 7 proc. Niemniej jednak bank centralny nie spieszy się ze sprowadzeniem jej do celu, dlatego raczej nie będzie reagował na odczyty powyżej celu" - dodano.

"Kluczowa dla decyzji banku centralnego jest ewolucja kursu walutowego. Oczekiwania na obniżki mogą się pojawić jeśli TRY będzie dalej się umacniała. Przy obecnym poziomie spodziewamy się stabilizacji stóp proc. i podnoszenia stopy rezerwy obowiązkowej" - napisano w komentarzu BNP.

Także zdaniem ING turecki bank centralny będzie się koncentrował na stabilności finansowej, czyli realnym kursie wymiany i dynamice kredytu.

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

W styczniu produkcja przemysłowa w Turcji wzrosła o 2,1 proc. rdr wobec oczekiwań rynku 2,5 proc. Po dostosowaniu sezonowym i o dni robocze produkcja wzrosła o 2,3 proc. mdm po spadku o 3,5 proc. mdm w grudniu.

"Styczniowa produkcja przemysłowa pokazuje, że luzowanie polityki pieniężnej CBRT zaczęło być widoczne w aktywności przemysłu. Mocne dane o produkcji wraz z solidnym wzrostem kredytu, poprawą nastrojów i PMI wskazują na kontynuację ożywienia gospodarczego w I kw." - napisano w komentarzu BNP Paribas.

DYWIDENDY TURECKICH SPÓŁEK SPOZA SEKTORA FINANSOWEGO

Renaissance Capital zwraca uwagę, że stopa dywidendy dla tureckich spółek spoza sektora finansowego jest bliska 4 proc., a na dywidendy przeznaczane jest 49 proc. zysku. Tymczasem banki nadal akumulują kapitał. RenCap spodziewa się, że w 2013 r. zyski spółek sektora niefinansowego poprawią się.

"Tureckie spółki niefinansowe, jak do tej pory, pozytywnie zaskakują jeśli chodzi o dywidendy za 2012 r. i sądzimy, że w tym roku to też będzie ważki temat" - napisano w raporcie RenCap.

(PAP)

fdu/ kba/ mj/ jtt/ asa/