Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

05-08-2013 07:58
05.08. Warszawa (PAP) - W rozpoczynającym się tygodniu uwaga inwestorów skupi się na danych o CPI w Turcji i Czechach, oraz o czeskiej i węgierskiej sprzedaży i produkcji. W poprzednim tygodniu uwagę inwestorów przykuł czeski bank centralny, którego zarząd głosował, ale nie przegłosował interwencji na rynku walutowym celem osłabienia korony.

W poniedziałek czerwcowe dane o inflacji w Turcji i sprzedaży detalicznej na Węgrzech i w Czechach, a także decyzja rumuńskiego banku centralnego. Rynek oczekuje redukcji podstawowej stopy o 25 pb, czyli jej spadku do poziomu 4,75 proc.

We wtorek dane o produkcji przemysłowej na Węgrzech i w Czechach w czerwcu oraz czeski bilans handlowy za czerwiec.

W środę wykonanie węgierskiego budżetu po lipcu.

W piątek dane o inflacji w Czechach w lipcu, bilans handlowy Węgier za czerwiec.

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona umocniła się o 0,2 proc. do poziomu 25,85 za euro, zaś forint osłabił się o 0,41 proc. do poziomu 298,08 za euro, a turecka lira straciła 0,11 proc. spadając do 2,56 za euro. W tym czasie złoty osłabił się o 0,04 proc. do poziomu 4,2344 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu ubiegłego tygodnia wzrósł o 3,9 proc. do poziomu 948,07 pkt., węgierski BUX spadł o 0,13 proc. do poziomu 18.443,38 pkt. Turecki XU100 wzrósł o 2,2 proc. do 74.115 pkt., a WIG wzrósł o 4,47 proc. do poziomu 48.325,33 pkt.

---------------------

CZECHY

ROŚNIE PRAWDOPODOBIEŃSTWO INTERWENCJI CNB NA FX

Czeski Bank Narodowy (CNB) pozostawił podstawową stopę procentową bez zmian na poziomie 0,05 proc. Jednocześnie oświadczono, że "dolna granica stóp procentowych wynosząca zero wskazuje na potrzebę łagodzenia polityki monetarnej innymi środkami" i podkreślono, iż "prawdopodobieństwo uruchomienia programu interwencji na FX w celu poluzowania polityki monetarnej zwiększyło się".

Prezes banku Miroslav Singer powiedział na konferencji po posiedzeniu, że zarząd CNB po raz pierwszy głosował w sprawie ewentualnej interwencji na rynku walutowym.

"Choć prognoza CNB zakłada bardzo powolną aprecjację czeskiej korony względem euro, uważamy, że komitet CNB może chcieć osiągnąć okresowe osłabienie waluty. Mimo to, podtrzymujemy naszą opinię, iż prawdopodobieństwo ogłoszenia programu regularnego skupu walut na FX lub wyznaczenia docelowego kursu wymiany pary EUR/CZK jest niewielkie" - napisano w komentarzu Credit Suisse.

Bank Nomura w komentarzu do posiedzenia CNB szacuje prawdopodobieństwo przegłosowania interwencji na kolejnym posiedzeniu na 45 proc.

Royal Bank of Scotland zwraca uwagę, że CNB może powstrzymać aprecjację waluty nawet bez faktycznej interwencji na rynku.

"Nawet, jeśli bank centralny nie zdecyduje się na interwencje na rynku, interwencje słowne i groźba interwencji zapewne powstrzymają koronę przez znaczniejszą aprecjacją wobec euro poniżej poziomu 25,80" - napisano w komentarzu Royal Bank of Scotland.

Bank of America/Merrill Lynch szacuje, że CNB może nie tolerować zejścia kursu EURCZK poniżej poziomu 25,7.

"Nadal uważamy, że w III kw. kurs korony musiałby średnio wynosić ok. 26,4 za euro, by CNB poczuł się komfortowo, a poziom 25,7 za euro może być dolnym poziomem tolerowanym przez bank centralny" - napisano.

PKB W '13 SPADNIE O 1,5 PROC. - PROJEKCJA CNB

Czeski Bank Narodowy opublikował nową prognozę wzrostu gospodarczego. W tym roku PKB ma spaść o 1,5 proc., a w 2014 i 2015 wzrosnąć odpowiednio o 2,1 proc. oraz 3,3 proc. W poprzedniej prognozie spodziewano się spadku PKB o 0,5 proc. w 2013 roku i wzrostu o 1,8 proc. w kolejnym.

"(Prognozy CNB - PAP) uznajemy za zbyt pesymistyczne, ponieważ zakładają brak wzrostu w drugim kwartale 2013 r.; w bieżącym roku oczekujemy spadku PKB o 0,8 proc." - napisano w komentarzu Erste.

"W naszej opinii dziwny jest fakt, że pomimo oczekiwań solidnego wzrostu PKB w 2014 r. oraz w 2015 r. CNB zdaje się wierzyć w bezinflacyjną regenerację gospodarki. Prezes Singer zasugerował, że (...) zarząd CNB w przyszłości nie wyklucza interwencji na rynku walutowym" - dodano.

PMI W VII WZRÓSŁ DO 52,0 PKT.

Wskaźnik PMI w lipcu w Czechach wzrósł do poziomu 52,0 pkt. z czerwcowego 51,0 pkt. Jest to najwyższy odczyt w skali ostatnich 16 miesięcy.

"(...) wzrost lipcowego PMI był napędzany przez poprawę w sferze nowych zamówień eksportowych. Biorąc pod uwagę, że nasze prognozy wzrostu dla strefy euro są poniżej konsensusu, wątpimy, by gospodarki w Europie Środkowej i Wschodniej były na progu przyspieszenia. Jednakże wzrost w drugiej połowie roku powinien być przynajmniej mocniejszy niż w pierwszej" - napisano w komentarzu Capital Economics.

---------------------

WĘGRY

SPADEK PMI W VII

W lipcu wskaźnik PMI na Węgrzech spadł do 49,7 pkt. z 50,8 pkt. w czerwcu. Jak jednak napisano w komentarzu Capital Economics, "pomiar dla Węgier nie jest przeprowadzany przez Markit i jego powiązanie z rzeczywistą produkcją przemysłową pozostaje relatywnie słabe".

SZYBSZA SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC MFW

Ministerstwo gospodarki Węgier podało w ubiegły poniedziałek, że Węgry do 12 sierpnia spłacą opiewającą na 2,2 mld euro ostatnią transzę swych zobowiązań wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), wymagalną dopiero w marcu przyszłego roku.

Według ministerstwa, Węgry dysponują wystarczającymi oszczędnościami i prowadzą "zdyscyplinowaną politykę budżetową". W 2008 roku MFW i Unia Europejska udostępniły zagrożonym wówczas bankructwem Węgrom kredytowy pakiet ratunkowy w łącznej wysokości 20 mld euro. Jak zaznaczyło węgierskie ministerstwo gospodarki, z przypadającej na MFW części tego pakietu wykorzystano tylko 7,5 mld euro.

STOPA BEZROBOCIA 10,3 PROC., ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI RYNKU

Stopa bezrobocia na Węgrzech w okresie kwiecień-czerwiec 2013 r. wyniosła średnio 10,3 proc., czyli zgodnie z oczekiwaniami analityków. Wcześniej, w III-V 2013, stopa bezrobocia wyniosła średnio 10,5 proc. Urząd statystyczny uwzględnia przy wyliczeniach stopy bezrobocia osoby zdolne do aktywności zawodowej w wieku 15-74 lata.

SPADEK INDEKSU NASTROJÓW GOSPODARCZYCH

Na Węgrzech indeks nastrojów w gospodarce w lipcu spadł do poziomu -15,5 pkt. z -14,8 pkt. w czerwcu.

"Pomimo ostatniego niewielkiego spadku indeksu nastrojów gospodarczych, obecny poziom świadczy o tym, że kondycja gospodarki Węgier poprawia się i wzrost w III kwartale 2013 r. rdr powinien mieć wartość dodatnią po 5-6 kwartałach wzrostu PKB kdk o negatywnych wartościach" - napisano w komentarzu Wood&Company.

---------------------

TURCJA

DEFICYT HANDLOWY W VI SPADŁ DO 8,6 MLD USD Z 9,9 MLD USD W V

Deficyt handlowy Turcji w czerwcu spadł do 8,6 mld USD wobec 9,9 mld USD w maju i 10,0 mld USD oczekiwanych przez ekonomistów.

"Po wyłączeniu zakłóceń związanych z handlem złotem, 12-miesięczny kroczący deficyt nieco się zmniejszył do 88,6 mld USD z 89 mld USD w maju" - zaznaczono w raporcie Bank of America/Merrill Lynch.

Goldman Sachs spodziewa się wzrostu deficytu C/A do 7,5 proc. PKB na koniec 2013 r.

"Dane o handlu mają tendencję do pewnych wahań i często są zakłócane przez zmieniające się wzorce sezonowe. Biorąc pod uwagę te czynniki kalkulujemy, że rzeczywisty deficyt wzrósł do 9,4 mld z 9,2 mld w maju i 6,3 mld zanotowanych w +dołki+ w październiku 2012 r." - napisano w komentarzu Goldman Sachs.

"Deficyt bilansu płatniczego zapewne również się powiększy w duecie. Naszym zdaniem na koniec roku wyniesie on 7,5 proc. PKB wobec 6,5 proc. PKB obecnie" - dodano.

INFLACJA NA KONIEC '13 POWINNA WYNIEŚĆ 6,2 PROC. - CBRT

Turecki bank centralny (CBRT) podwyższył prognozę inflacji na koniec roku o 0,9 pkt. proc. do 6,2 proc. przy 70-proc. prawdopodobieństwie, że inflacja będzie mieścić się w przedziale 5,2-7,2 proc.

Bank przewiduje, że inflacja rdr w lipcu osiągnie 9 proc., a następnie zacznie się obniżać. Według prognozy banku na koniec 2014 r. inflacja w ujęciu rocznym osiągnie poziom 5,0 proc.

"W raporcie nie znalazła się sugestia istotnego zacieśniania polityki pieniężnej, ale zamiast tego zasygnalizowano, że manipulowanie korytarzem stóp procentowych oraz polityka płynnościowa będą wykorzystywane częściej" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

"Szef CBRT Erdem Basci oświadczył na konferencji prasowej, że obecny górny próg korytarza stóp procentowych jest uważany za adekwatny do bieżącej sytuacji, ale nie wykluczył jednoznacznie kolejnych jego podwyżek. Mimo wszystko Basci dał do zrozumienia, że dalsze poszerzanie korytarza stóp procentowych jest mało prawdopodobne, chyba że CBRT zostanie do tego zmuszony przez rynek finansowy lub rozwój sytuacji gospodarczej" - dodano.

We wtorek, 23 lipca CBRT podwyższył stopę oprocentowania kredytu (górną granicę korytarza stóp procentowych) o 75 pb do poziomu 7,25 proc.

POPRAWA NASTROJÓW KONSUMENCKICH

Indeks nastrojów konsumenckich w Turcji w lipcu wzrósł o 2,9 proc. mdm do poziomu 78,5 pkt., co stanowi najwyższy odczyt od marca 2012 r.(PAP)

ost/ kba/ fdu/ osz/