Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

22-07-2013 08:24
22.07. Warszawa (PAP) - W poprzednim tygodniu uwaga inwestorów skupiła się na tureckim banku centralnym, który zasygnalizował możliwość podniesienia stóp procentowych, a także na wydarzeniach w czeskiej polityce. W rozpoczynającym się tygodniu kluczowe będą decyzje tureckiego i węgierskiego banku centralnego.

We wtorek decyzje ogłoszą węgierski i turecki bank centralny. Na Węgrzech spodziewane jest cięcie o 25 pb, a w Turcji poszerzenie korytarza stóp procentowych przez podniesienie stopy kredytowej o 50-100 pb, przy pozostawieniu głównej stopy bez zmian.

W środę węgierski rząd ma omawiać możliwości pomocy dla zadłużonych w walutach obcych.

W czwartek dane o użyciu mocy produkcyjnych w tureckiej gospodarce.

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona umocniła się o 0,21 proc. do poziomu 25,9304 za euro, forint osłabił się o 1,34 proc. do poziomu 295,80 za euro, a turecka lira umocniła się o 1,32 proc. do poziomu 2,5210 za euro. W tym czasie złoty umocnił się o 1,42 proc. do poziomu 4,2357 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu ubiegłego tygodnia spadł o 1,71 proc., do poziomu 884,06 pkt., węgierski BUX spadł o 6,58 proc., do poziomu 18.247,17 pkt. Turecki XU100 wzrósł o 2,64 proc., do poziomu 75.873,99 pkt., WIG wzrósł o 0,54 proc., do poziomu 46.399,74 pkt.---------------------

TURCJA

CBRT SYGNALIZUJE MOŻLIWOŚĆ PODWYŻKI STÓP PROC.

W poniedziałek w oświadczeniu prasowym CBRT podał do wiadomości, że "na najbliższym (23 lipca - PAP) posiedzeniu komitetu polityki monetarnej będzie dyskutowany przemyślany krok poszerzenia korytarza stóp procentowych".

"(...) CBRT prawdopodobnie sugeruje poszerzenie korytarza o 75-100 pb na posiedzeniu 23 lipca. Bank z dużą dozą prawdopodobieństwa pozostawi sobie furtkę do kolejnych podwyżek" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

"(...) Oczekujemy, że CBRT w nadchodzących miesiącach poszerzy korytarz stóp procentowych o łączną sumę 200 pb poprzez podwyżkę stopy oprocentowania kredytu do 8,5 proc., szczególnie w sytuacji, gdy deprecjacja liry będzie postępowała" - dodano.

"(Komunikat - PAP) jest bezpośrednim sygnałem, że CBRT podejmie kroki potrzebne do ograniczenia zmienności w nadchodzącym okresie" - napisano z kolei w raporcie ING.

Dwa tygodnie temu turecki bank centralny interweniował na rynku walutowym w celu obrony tureckiej liry, sprzedając 2,3 mld USD.

"Nie oczekujemy stabilizacji tureckiej liry, dopóki CBRT nie zacznie sygnalizować możliwości podwyżki stóp procentowych" - napisano w komentarzu BofA/ML do tej interwencji.

DEFICYT BUDŻETOWY ZMNIEJSZYŁ SIĘ DO 1,2 MLD TRY

Deficyt budżetowy w Turcji w czerwcu zmniejszył się do 1,2 mld TRY wobec 6,3 mld TRY rok wcześniej. Deficyt pierwotny zmniejszył się do 0,3 mld TRY wobec 4,4 mld TRY rok wcześniej. Dochody budżetu w czerwcu wzrosły o 27 proc. rdr, a dochody z VAT zwiększyły się o 50 proc. rdr.

"(Poprawa nastąpiła - PAP) dzięki spowolnieniu we wzroście wydatków podstawowych (6,4 proc. rdr) oraz solidnym wzroście łącznych przychodów (w górę o 28 proc. rdr)" - napisano w komentarzu ING.

"W drugiej połowie roku powinna zaistnieć istotna przestrzeń do manewrów w ramach polityki fiskalnej, chyba że nastąpi znaczące załamanie trendu po stronie dochodowej" - dodano.

STOPA BEZROBOCIA NA STAŁYM POZIOMIE

W kwietniu w Turcji stopa bezrobocia oraz stopa bezrobocia w sektorach pozarolniczych obniżyły się o 0,8 pp odpowiednio do poziomu 9,3 proc. oraz 11,5 proc. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia wynoszącej 9,2 proc.

Po dostosowaniach sezonowych odsetek bezrobotnych wyniósł 9,4 proc., a w sektorze pozarolniczym - 11,7 proc., czyli dokładnie tyle samo, ile miesiąc wcześniej.

"W kwietniu rynek pracy pozostawał w solidnej kondycji. Jednakże w nadchodzącym okresie istnieje ryzyko pogorszenia sytuacji w związku z bardziej jastrzębim stanowiskiem CBRT oraz tendencją do unikania ryzyka przez inwestorów na rynkach światowych" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

---------------------

WĘGRY

RZĄD PLANUJE RESTRUKTURYZACJĘ KREDYTÓW WALUTOWYCH

W środę i czwartek rząd węgierski podał do wiadomości, że planuje ulżyć kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w obcych walutach, w związku z dużym osłabieniem węgierskiego forinta od czasu powstania tego typu kredytów.

"Pożyczki te są zdenominowane we franku szwajcarskim oraz euro. Obecne kursy forinta wynoszą około 238 względem franka oraz 295 względem euro, podczas gdy kredyty były wypłacane przy notowaniach wynoszących odpowiednio 160 dla CHF/HUF i 255 dla EUR/HUF" - napisano w komentarzu Erste.

"Rząd obecnie poważnie rozważa podjęcie całościowej akcji, w ramach której zmiany na parze CHF/HUF zostaną uznane za +nieprzewidziane+, więc kontrakty będą mogły być unieważnione i zrestrukturyzowane" - napisano z kolei w komentarzu Nomura.

Według analityków Erste na razie trudno jest przewidzieć możliwe konsekwencje tych zapowiedzi dla rynków.

"Obecnie w tym kontekście mamy zbyt wiele pytań bez odpowiedzi, by powiedzieć cokolwiek na temat konkretnych efektów rynkowych. (...) Niepewność na węgierskich rynkach FX i FI może pozostać zwiększona aż do (środowego - PAP) posiedzenia rządu. W tym momencie przewidujemy, że kurs HUF/EUR na koniec roku wyniesie 295" - napisano.

WĘGRY ROZWAŻAJĄ WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ POŻYCZKI Z MFW I CHCĄ ZAMKNĄĆ PRZEDSTAWICIELSTWO MFW W KRAJU

Węgry rozważają przedterminowe spłacenie pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i chcą zamknąć przedstawicielstwo MFW w Budapeszcie - oświadczył w poniedziałek prezes węgierskiego banku centralnego Gyorgy Matolcsy.

W liście do szefowej MFW, Christine Lagarde, Matolcsy podziękował za "cenne wsparcie" i pomoc przekazaną Węgrom, gdy kraj znajdował się na skraju bankructwa. Poinformował także, że Węgry spłacą MFW ostatnią ratę (ok. 2,2 mld euro) przed końcem tego roku - zatem przed terminem, który upływa 31 marca 2014 roku.

Matolcsy ocenił, że z tego powodu "utrzymywanie przedstawicielstwa MFW w Budapeszcie nie jest odtąd konieczne".

W odpowiedzi Fundusz oświadczył, że dostosuje się do wniosku władz w Budapeszcie.

---------------------

CZECHY

OPOZYCJA NIE ZDOŁAŁA PRZEFORSOWAĆ ROZWIĄZANIA PARLAMENTU

Czeska opozycja po burzliwej debacie w Izbie Poselskiej nie zdołała w środę przeforsować wniosku o samorozwiązanie parlamentu i rozpisanie przedterminowych wyborów. Socjaldemokratom nie udało się zebrać wymaganych trzech piątych głosów.

Za wnioskiem głosowało 96 ze 188 deputowanych obecnych na sali obrad, podczas gdy opozycja musiałaby zdobyć 120 głosów w 200-osobowej niższej izbie parlamentu. Lewica nie pozyskała jednak głosów deputowanych centroprawicy (ODS, TOP 09 i Lidem).

Lewica zaproponowała rozwiązanie parlamentu po utworzeniu ponadpartyjnego rządu ekspertów z 52-letnim ekonomistą Rusnokiem na czele, mianowanym przez prezydenta Milosza Zemana w ubiegłą środę po aferze korupcyjnej na najwyższych szczeblach władzy i rezygnacji premiera Petra Neczasa.

Zeman zdecydował się na ten krok mimo braku akceptacji ze strony większości deputowanych Izby Poselskiej.

Nowy rząd będzie ubiegał się o wotum zaufania w pierwszych dniach sierpnia.

Socjaldemokraci dążą do przedterminowych wyborów jesienią, gdyż prowadzą bezapelacyjnie we wszystkich sondażach. Opozycja na wrzesień zapowiedziała kolejne głosowanie w sprawie rozwiązania parlamentu.

PODWYŻKA PŁACY MINIMALNEJ

Czeski rząd ekspertów premiera Jirzego Rusnoka zdecydował we wtorek o zwiększeniu płacy minimalnej o 500 koron, do 8,5 tys. koron, czyli ok. 1,4 tys. PLN. Ta pierwsza w Czechach podwyżka płacy minimalnej od 2007 roku obejmie ok. 120 tys. pracowników.

MOODY'S POTWIERDZA RATING CZECH

Agencja ratingowa Moody's potwierdziła rating Czech na poziomie A1. Perspektywa ratingu jest stabilna.

---------------------

(PAP)

fdu/ ost/ ana/ asa/