Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

04-03-2013 09:34
04.03. Warszawa (PAP) - W ubiegłym tygodniu uwaga inwestorów skupiła się węgierskim banku centralnym, który obniżył stopy procentowe i którego nowym prezesem został Gyorgy Matolcsy. W kolejnych dniach istotne będą dane o inflacji i produkcji przemysłowej w Turcji oraz o produkcji przemysłowej i PKB na Węgrzech.

W poniedziałek zostaną podane ostateczne dane o bilansie handlowym Węgier za grudzień, a także dane o inflacji w Turcji.

W czwartek zostaną podane wstępne dane o produkcji przemysłowej na Węgrzech w styczniu.

W piątek zostanie podany ostateczny odczyt PKB na Węgrzech za IV kw. 2012 r, dane o produkcji przemysłowej w Turcji za styczeń oraz o bilansie handlowym Czech za styczeń i bezrobociu w Czechach za luty.

----------------------

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona osłabiła się o 0,49 proc. do poziomu 25,66 za euro, forint osłabił się o 0,42 proc. do poziomu 294,9 za euro, a turecka lira umocniła się względem euro o 1,44 proc. do 2,3389 za euro. W tym czasie złoty umocnił się o 0,61 proc. do poziomu 4,1346 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu tygodnia wzrósł o 1,3 proc. do 1.013,10 pkt., węgierski BUX spadł o 0,1 proc. do 18.846,9 pkt., a turecki XU100 wzrósł o 5,23 proc. do 79.867,54 pkt. WIG w tym czasie wzrósł o 0,86 proc. do 46.341,14 pkt.

----------------------

WĘGRY

MATOLCSY NOWYM SZEFEM BANKU CENTRALNEGO

Gyorgy Matolcsy, minister gospodarki Węgier, został nominowany na stanowisko prezesa banku centralnego Węgier przez premiera Viktora Orbana. Matolcsy będzie kierować węgierskim bankiem centralnym (Magyar Nemzeti Bank) do 2019 r. Przejmie swoje obowiązki 3 marca. Formalnie zostanie mianowany na swoje stanowisko przez prezydenta Węgier Janosa Adera. Obecny prezes banku centralnego Węgier Andras Simor sprawował swoją funkcję od 2007 r.

Matolcsy do tej pory szefował ministerstwu gospodarki narodowej. Na tym stanowisku zastąpi go Mihaly Varga.

"Kandydatura ta była najbardziej prawdopodobna. Padała kilka razy w ciągu minionych pary tygodni, więc niespodzianka jest stosunkowo mała. Wybór ten dla polityki monetarnej nie jest zupełnie jasny, pomimo tego Matolcsy odnosił się do utrzymania stabilności cen i kursu walutowego. Jednakże oczywiste jest to, że nowy szef banku będzie naciskał na dalsze obniżki stóp" - ocenia w raporcie BNP Paribas.

Jak zwracają uwagę ekonomiści Erste, premier Orban ocenił, że banki centralne na świecie używają szesnastu narzędzi by wesprzeć gospodarkę, co ich zdaniem sugeruje, że "można oczekiwać przynajmniej kilku nowych, niekonwencjonalnych kroków nowego prezesa".

Jednak, jak zaznacza w komentarzu bank Nomura, "brak nieortodoksyjnych działań na większą skalę na tym etapie prawdopodobnie spowoduje dalsze umocnienie forinta, gdyż rynek błędnie interpretuje to, co ma się wydarzyć".

W ocenie Capital Economics decyzja Orbana to "kolejny cios dla niezależności banku i może skutkować dalszymi obniżkami stóp procentowych oraz możliwymi niekonwencjonalnymi działaniami by wspomóc akcję kredytową".

"Jednak duży ciężar długu denominowanego w walutach obcych obniża efektywność luzowania pieniężnego. W istocie rzeczy po mianowaniu lojalnego wobec partii prezesa i podminowaniu wiarygodności banku centralnego, luźniejsza polityka pieniężna, jeśli spowoduje znaczne osłabienie forinta, może pogorszyć sytuację" - zaznaczono w komentarzu CE.

W czasie piątkowej konferencji Matolcsy poinformował, że MNB może do stymulowania gospodarki użyć narzędzi stosowanych przez Bank Anglii i inne banki centralne. Jego zdaniem inflacja znajduje się na ścieżce do celu.

Komentarze ekonomistów pochodzą sprzed konferencji prezesa MNB.

STOPY PROCENTOWE W DÓŁ

Bank centralny na Węgrzech obniżył we wtorek stopy procentowe o 25 pb. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Lutowa obniżka była siódmym z kolei cięciem stóp procentowych o 25 pb. Główna stopa procentowa po tej decyzji wynosi 5,25 proc.

Analitycy Erste uważają, że taka decyzja nie była zaskoczeniem po wystąpieniu szefa banku Simora i publikacji Rady. Oczekują oni dalszego cięcia stóp do 4,75 proc. do kwietnia, ale nie później. Ich zdaniem wiele zależy od polityki nowego prezesa banku centralnego.

Capital Economics ocenia, że zmiana w kierownictwie banku centralnego będzie prowadzić do dalszych obniżek stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. Niemniej jednak horyzont luzowania polityki będzie zależeć w dużej mierze od tego, czy światowy apetyt na ryzyko zostanie utrzymany.

"Jeśli sentyment odwróci się bądź z powodu ponownego nasilenia presji na rynki finansowe w strefie euro, bądź jeśli nowa Rada będzie prowadziła bardziej agresywną i/lub niekonwencjonalną politykę, bank będzie ostatecznie zmuszony do defensywnych podwyżek stóp, żeby umocnić forinta" - napisano w komentarzu CE.

Z kolei analitycy UniCredit oczekują na Węgrzech jeszcze trzech dodatkowych obniżek, do poziomu 4,50 proc., mimo że bieżące dane makro w stopniu mniejszym wspierają luzowanie polityki monetarnej.

"Ryzyko luzowania polityki pieniężnej pozostaje wysokie w obliczu nieprzewidywalnej polityki państwa oraz silnego zaangażowania inwestorów zagranicznych" - napisano w komentarzu UniCredit.

Morgan Stanley prognozuje, że ostatecznie główna stopa procentowa na Węgrzech zostanie obniżona do 5,0 proc., ale dostrzegają ryzyko, że skala obniżek będzie większa.

Komentarze banków do obniżki stóp opublikowano przed ogłoszeniem decyzji o nowym prezesie banku centralnego.

SPRZEDAŻ DETALICZNA W XII SPADŁA RDR MNIEJ OD OCZEKIWAŃ

Sprzedaż detaliczna na Węgrzech, dostosowana o ilość dni roboczych, w grudniu spadła o 2,1 proc. rdr, mniej niż oczekiwał rynek (-3,9 proc. rdr). W całym 2012 r. sprzedaż spadła o 1,9 proc.

"Głównym powodem odczytu lepszego niż w kilku ostatnich miesiącach był naszym zdaniem słabszy spadek dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych, głównie dzięki spowalniającej inflacji CPI" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

"Jednakże nawet lepsze dane nie mogą ukryć faktu, że węgierski konsument jest w ciężkiej sytuacji i to się raczej nie zmieni, przynajmniej na początku roku. Spodziewamy się, że słaba konsumpcja pozostanie głównym czynnikiem obniżającym PKB w ciągu najbliższych kilku kwartałów" - dodano.

Z kolei UniCredit ocenia, że w I kwartale 2013 r. sprzedaż detaliczna na Węgrzech odbije się od dna.

PMI W LUTYM W DÓŁ

Na Węgrzech PMI w lutym wyniósł 54,0 pkt. wobec 55,9 pkt. w styczniu. Jak zaznaczają ekonomiści Capital Economics, w przypadku Węgier PMI jest obliczany przy użyciu odmiennej metodologii niż dla innych krajów i nie jest "szczególnie dobrym" wskaźnikiem wyprzedzającym dla produkcji.

STOPA BEZROBOCIA W GÓRĘ, INWESTYCJE W DÓŁ

Stopa bezrobocia na Węgrzech w okresie listopad-styczeń wzrosła do 11,2 proc. wobec 10,7 proc. w okresie poprzednich trzech miesięcy i 11,1 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej. Było to zgodne z oczekiwaniami ekonomistów i wzorcami sezonowymi.

Stopa zatrudnienia wzrosła o 0,6 pkt. proc. rdr do 50,4 proc.

Nakłady na inwestycje na Węgrzech w IV kw. 2012 r. spadły o 7,9 proc. rdr i 3,7 proc. kdk. Od szczytu w II kw. 2008 r. spadły łącznie o 30 proc. W całym 2012 r. inwestycje spadły o 5,2 proc.

---------------------

CZECHY

NIEZNACZNY WZROST DYNAMIKI PODAŻY PIENIĄDZA W I

Podaż pieniądza w Czechach wzrosła w styczniu o 4,6 proc. rdr po wzroście o 4,5 proc. rdr miesiąc wcześniej. Ekonomiści ING wskazują, że kredyty dla przedsiębiorstw wzrosły o 2,4 proc. rdr wobec zerowego wzrostu rdr w listopadzie. Ich zdaniem to przyspieszenie jest pozytywnym sygnałem.

CZŁONEK ZARZĄDU CNB SYGNALIZUJE KONIECZNOŚĆ DALSZEGO LUZOWANIA POLIT. PIENIĘŻNEJ

Członek zarządu czeskiego banku centralnego (CNB) Lubomir Lizal poinformował, że bank może być zmuszony do dalszego poluzowania polityki pieniężnej by osiągnąć cel inflacji 2 proc.

"Ponieważ nie można już dalej obniżać stóp, kolejnym krokiem byłyby interwencje na rynku walutowym. Choć ich prawdopodobieństwo nieco się obniżyło po mniej gołębich komentarzach po ostatnim posiedzeniu CNB, sądzimy, że aby podnieść inflację i zmniejszyć ryzyka deflacyjne w średnim terminie korona musi się osłabić, a +pożądanym+ poziomem powinny być okolice 26,0 za euro" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

Capital Economics przewiduje, że CNB rozpocznie interwencje na rynku walutowym w drugiej połowie roku, co spowoduje osłabienie się korony do 26,5 za euro na koniec roku.

Z kolei Erste/Česká spořitelna spodziewa się, że wraz z poprawą danych z gospodarki (spodziewaną na marzec lub kwiecień), korona zacznie się umacniać ku 25,0 za euro.

PMI W LUTYM W GÓRĘ

PMI w lutym w Czechach wzrósł do 49,9 pkt. z 48,3 pkt. w styczniu. Był to najwyższy odczyt od marca 2012 r., kiedy to wskaźnik ostatni raz znalazł się powyżej 50 pkt.

----------------------

TURCJA

PMI W II W DÓŁ, ALE WCIĄŻ SYGNALIZUJE EKSPANSJĘ

PMI dla Turcji w lutym obniżył się do 53,5 pkt. z 54,0 pkt. w styczniu. Był to szósty miesiąc z rzędu, w którym wskaźnik był powyżej neutralnego poziomu 50 pkt.

W I EKSPORT RDR RÓSŁ SZYBCIEJ NIŻ IMPORT

Deficyt handlowy W Turcji w styczniu 2013 r. wyniósł 7.291 mln USD wobec 7.120 mln USD w styczniu 2012 r. Eksport wzrósł o 11,2 proc. rdr do 11.509 mln USD, a import wzrósł o 7,6 proc. rdr do 18.800 mln USD.

"Obawiamy się, że oznacza to początek stopniowego poszerzania się deficytu handlowego i obrotów bieżących. Jest tak z kilku powodów, m.in. ryzyka, że ożywienie popytu krajowego będzie silniejsze niż popytu zewnętrznego. Ponadto ponad 1/3 poprawy deficytu C/A w ubiegłym roku wynikała ze wzrostu eksportu złota i nie jest jasne, jak długo może to jeszcze trwać" - napisano w komentarzu UniCredit.

(PAP)

fdu/ kba/ mj/ asa/