Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

24-06-2013 08:58
24.06. Warszawa (PAP/int.) - W poprzednim tygodniu głównymi wydarzeniami w regionie była nieoczekiwana podwyżka części podatków na Węgrzech oraz decyzja centralnego banku Turcji, który pozostawił stopy bez zmian. Natomiast w tym tygodniu kolej na bank węgierski i czeski. Ekonomiści spodziewają się cięcia na Węgrzech i braku zmian w Czechach.

Węgierski bank centralny we wtorek o godz. 14.00 ogłosi decyzję o stopach procentowych. Rynek oczekuje cięcia o 25 pb., do 4,25 proc.

W czwartek publikacja stopy bezrobocia na Węgrzech w maju. Ekonomiści prognozują, że wyniesie ona 10,8 proc. wobec 11 proc. odnotowanych w kwietniu.

W czwartek również decyzja w sprawie stóp w Czechach. Stopa repo zostanie, według prognoz ekonomistów, pozostawiano bez zmian na poziomie 0,05 proc.

W piątek dane o węgierskim bilansie płatniczym w I kwartale 2013 r.

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona osłabiła się o 0,67 proc. do poziomu 25,9092 za euro, forint osłabił się o 3,38 proc. do poziomu 300,62 za euro, a turecka lira osłabiła o 2,82 proc. do poziomu 2,5515 za euro. W tym czasie złoty również stracił na wartości. Osłabił się o 2,83 proc. do poziomu 4,3607 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu ubiegłego tygodnia spadł o 5,38 proc., do poziomu 877,53 pkt., węgierski BUX spadł o 6,14 proc., do poziomu 18.336,03 pkt. Turecki XU100 spadł o 8,64 proc., do poziomu 73.101,76 pkt., WIG spadł o 7,33 proc., do poziomu 44.732,92 pkt.

---------------------

TURCJA

STOPY PROC. BEZ ZMIAN

Na czerwcowym posiedzeniu, po dwóch kolejnych obniżkach, turecka Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Stopa jednotygodniowych operacji repo wynosi nadal 4,5 proc.

Pasmo tzw. korytarza pozostało odpowiednio 3,5 i 6,5 proc. Równocześnie turecki bank utrzymał na niezmienionym poziomie rezerwę obowiązkową oraz tzw. ROC (Reserve Option Coefficient), która determinuje stosunek rezerw, jakie banki mogą trzymać w walutach obcych lub złocie do rezerw w TRY. Dał też sygnał, że jest gotowy jeszcze raz dostosować rezerwę płynnościową.

"Ryzyko niedoboru rezerw walutowych stawia CBT przed trudnymi wyborami w bliskiej i długoterminowej perspektywie. Bank pozostanie niechętny, by ograniczać płynność i utrzymywać stopy na wysokim poziomie w celu stabilizowania liry mając na uwadze kombinacje - mniejszy apetyt na ryzyko oraz wycofanie kapitału zagranicznego, co może i tak wywołać presję na ograniczenie aktywności gospodarczej" - napisano w komentarzu UniCredit.

"Im dłużej CBT będzie czekał z działaniem, tym większe ryzyko, że będzie musiał podejmować bardziej agresywne kroki stabilizujące rynek" - dodano.

Bank Erste zaznacza, że "retoryka CBT była jastrzębia, a bank brzmiał ostrożnie jeśli chodzi o perspektywy inflacji".

Z kolei Goldman Sachs zwraca uwagę, że komunikat CBT był "ostrożny, bezpośrednio zwracający uwagę na wzrost niepewności".

"Naszym zdaniem bank pozostanie skupiony na kursie walutowym" - napisano w komentarzu GS.

Goldman Sachs ocenia, że CBT będzie chciał stabilizować kurs walutowy, a podwyżki stóp będą ostatecznością.

ROŚNIE NADWYŻKA BUDŻETOWA

W Turcji nadwyżka budżetu centralnego w maju wzrosła o 16 proc. rdr do 8,1 mld TRY.

"Przychody wzrosły o 13,2 proc. rdr, podatki od konsumpcji i VAT od importu wzrosły odpowiednio o 24 i 19 proc. rdr, co sygnalizuje trwające ożywienie aktywności gospodarczej" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

Wpływy z PIT wzrosły w Turcji o 17 proc. rdr.

Wydatki, po wyłączeniu obsługi długu, wzrosły o 12,4 proc. Ich dynamika była niższa niż w ubiegłych miesiącach.

Jak zauważa BNP Paribas, planowana na 2013 r. nadwyżka pierwotna 19 mld TRY została osiągnięta w pierwszych pięciu miesiącach roku, "pomimo znaczącego wzrostu wydatków rządowych".

STOPA BEZROBOCIA W DÓŁ

Turecka stopa bezrobocia wyniosła 10,1 proc. w marcu. Bezrobocie w sektorze pozarolniczym wyniosło 12,3 proc. w marcu, a wśród młodych spadło do 19,3 proc. w marcu z 20,4 proc. w lutym.

Po dostosowaniu sezonowym stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 pkt. proc. do 9,4 proc., a w sektorze pozarolniczym wzrosła o 0,1 pkt. proc. do 11,7 proc.

---------------------

WĘGRY

CZĘŚĆ PODATKÓW W GÓRĘ, PROCEDURA NADMIERNEGO DEFICYTU ZNIESIONA

Od 1 sierpnia na Węgrzech wzrasta podatek od transakcji finansowych, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za prawa do eksploatacji górniczej. Podatek od transakcji finansowych rośnie na Węgrzech z 0,3 proc. do 0,6 proc. (z 0,2 proc. do 0,3 proc. w przypadku przelewów).

Węgierski minister gospodarki Mihaly Varga przyznał, że środki, po które sięgnięto wcześniej w tym roku, by ograniczyć wydatki budżetowe, mogą się okazać niewystarczające, by w pełni uniknąć sankcji Brukseli za nadmierny deficyt, ponieważ najniższa od 38 lat inflacja powoduje spadek wpływów z tytułu podatków.

Varga podkreślił, że na obecne podwyżki zdecydowano się głównie po to, by zapewnić, że Węgry uwolnią się od procedury nadmiernego deficytu. Ostateczna decyzja KE w tej sprawie jest oczekiwana w tym tygodniu. Minister powiedział, że związek banków zaakceptował rządowe propozycje dotyczące podwyżek. Reuters odnotowuje, że większość kosztów z tytułu wprowadzonego w zeszłym roku podatku od transakcji finansowych banki na Węgrzech przerzuciły na swych klientów - gospodarstwa domowe i firmy.

Jak napisali w komentarzu do decyzji analitycy UniCredit, całościowy wpływ proponowanych zmian będzie wahał się od 0,4 proc. PKB do 0,8 proc. PKB.

Jak ocenia Erste Bank, Węgry mogły opuścić procedurę nadmiernego deficytu i bez tych działań, a wzrost podatków stwarza przestrzeń do wzrostu wydatków. Erste zaznacza, że podwyżka podatków była "jak grom z jasnego nieba".

Tymczasem UE przychyliła się do rekomendacji Komisji Europejskiej z końca maja i zniosła procedurę nadmiernego deficytu wobec Węgier.

PŁACE NA WĘGRZECH W KWIETNIU WZROSŁY O 4,5 PROC. RDR

Wynagrodzenie brutto na Węgrzech w kwietniu wzrosło do 230,004 forintów z 229,691 forintów w marcu. Płace brutto wzrosły w ujęciu rocznym w kwietniu o 4,5 proc. wobec 3,2 proc. w marcu, a mdm o 0,1 proc. wobec 3,2 proc.

Liczba zatrudnionych wzrosła o 0,2 proc. rdr, był to pierwszy wzrost od kwietnia 2012 r.

"Dzięki niskiemu CPI w tym roku, realne płace będą mogły rosnąć. Jednak dynamika zatrudnienia znów była raczej rozczarowująca" - napisano w komentarzu ING.

---------------------

CZECHY

DYMISJA PREMIERA

Czeski premier Petr Neczas złożył w poniedziałek na Praskim Zamku rezygnację z urzędu na ręce prezydenta Milosza Zemana. Ustąpienie szefa rządu jest konsekwencją ujawnionej w ubiegłym tygodniu rozległej afery korupcyjnej na najwyższych szczeblach władzy.

Prezydent zlecił Neczasowi misję tymczasowego kierowania gabinetem do czasu mianowania nowego rządu. Zdaniem prezydenta, "ustępujący rząd powinien kontynuować swoją codzienną pracę", ale zarazem "nie powinien podejmować decyzji o charakterze strategicznym".

Będąca głównym ugrupowaniem czeskiej koalicji rządowej centroprawicowa Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) ogłosiła, że jej kandydatką na nowego premiera jest dotychczasowa przewodnicząca Izby Poselskiej Miroslava Niemcova.

Neczas zrezygnował również ze stanowiska przewodniczącego ODS i zapowiedział, że wraz z zakończeniem obecnej kadencji Izby Poselskiej całkowicie wycofa się z życia politycznego.

NADWYŻKA C/A

Nadwyżka w obrotach bieżących osiągnęła 4,17 mld koron w kwietniu, co oznacza, że wynik jest nieznacznie powyżej prognoz rynkowych, wsparty mocnymi wynikami handlu.

"Pomimo tego, że wyniki dotyczące rachunku obrotów bieżących są zwykle zmienne, odzwierciedlając czasowe potężne odpływy dywidend, oczekujemy, że dzięki poszerzającej się nadwyżce handlowej w nadchodzących kilku miesiącach rachunek obrotów bieżących będzie się poprawiał" - napisali analitycy BNP Paribas.(PAP)

fdu/ kba/ asa/