Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

10-06-2013 09:02
10.06. Warszawa (PAP/int.) - W rozpoczynającym się tygodniu uwaga inwestorów skupi się na danych o inflacji w Czechach i na Węgrzech, a także na tureckim PKB i produkcji przemysłowej. W poprzednim tygodniu czeska i węgierska sprzedaż oraz produkcja przemysłowa były wyższe od oczekiwań, a inflacja w Turcji okazała się niższa od oczekiwań ekonomistów.

W poniedziałek czeski urząd statystyczny poda dane o inflacji i bezrobociu za maj. Ekonomiści spodziewają się spadku CPI do 1,6 z 1,7 proc. w kwietniu i spadku bezrobocia do 7,5 z 7,7 proc. w poprzednim miesiącu. Także w poniedziałek zostaną opublikowane dane o kwietniowej produkcji przemysłowej w Turcji.

We wtorek na Węgrzech publikacja majowej inflacji. Prognozy mówią o jej wzroście rdr o 1,9 proc. wobec 1,7 proc. w kwietniu. Także we wtorek w Turcji opublikowany będzie wynik wskaźnika PKB za I kw. 2013 roku oraz dane o bilansie płatniczym w kwietniu.

W środę o godz. 14.00 na Węgrzech publikacja zapisu dyskusji z posiedzenia banku centralnego.

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona umocniła się 0,05 proc. do poziomu 25,5635 za euro, forint osłabił się 0,37 proc. do 297,27 poziomu za euro, a turecka lira osłabiła się 0,57 proc. do 2,4929 za euro. W tym czasie złoty osłabił się o 0,25 proc. do poziomu 4,2499 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu ubiegłego tygodnia nie zmienił się i w piątek wieczorem zachował poziom 957,45 pkt, węgierski BUX również skończył tydzień ostatecznie bez zmian na poziomie 19.632,63 pkt., podobne jak turecki XU100 oraz polski indeks WIG, odpowiednio na poziomach 78.332,59 pkt. i 48.209,65 pkt.---------------------

WĘGRY

SPRZEDAŻ DETALICZNA I PRODUKCJA W KWIETNIU W GÓRĘ

Sprzedaż detaliczna na Węgrzech w ujęciu rocznym wzrosła w kwietniu o 3,4 proc. wobec spadku o 2,9 proc. w marcu. Prognoza zakładała, że sprzedaż detaliczna w kwietniu spadnie o 0,7 proc.

"Dane sugerują, że wzrost realnych dochodów do dyspozycji, głównie wynikający ze spadku inflacji, wspiera wzrost wydatków konsumpcyjnych. Lepsze niż oczekiwano dane umacniają nas w przekonaniu, że węgierski wzrost gospodarczy przewyższy wyniki innych gospodarek regionu w tym roku" - uważają analitycy BNP Paribas.

Produkcja przemysłowa, w ujęciu rdr, po uwzględnieniu dni roboczych, wzrosła w kwietniu o 2,9 proc. wobec spadku o 0,7 proc. w marcu - poinformowało Centralne Biuro Statystyczne w Budapeszcie we wstępnych wyliczeniach. To najlepszy wynik od grudnia 2011 r. Analitycy spodziewali się wzrostu rdr o 1,4 proc. Ekonomiści spodziewali się wzrostu produkcji o 1,4 proc. rdr.

W ujęciu mdm, po uwzględnieniu zmian sezonowych i dni roboczych, produkcja wzrosła w kwietniu o 1,2 proc. mdm, po wzroście miesiąc wcześniej o 0,4 proc.

PMI W DÓŁ

Węgry w publikacji wskaźników PMI stanowią pewien wyjątek w Centralnej Europie, bo wskaźnik PMI spadł do 47,1 pkt. w maju z 51,5 pkt. odnotowanych miesiąc wcześniej.

"Jednakże, jak poprzednio mówiliśmy, ta ankieta, która nie jest opracowana przez Markit pokazuje skrajnie zmienne wyniki" - napisali w komentarzu do wyników PMI analitycy Capital Economics.

DRUGI ODCZYT PKB W I KW. '13 ZGODNY ZE WSTĘPNYM

Produkt Krajowy Brutto Węgier wzrósł w I kw. 2013 r. o 0,7 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po spadku w IV kw. 2012 o 0,4 proc. - wynika z szacunków węgierskiego urzędu statystycznego. Wstępny szacunek opublikowany w maju był na tym samym poziomie. W ujęciu rdr PKB Węgier spadł w I kw. 2013 r. o 0,9 proc., po spadku w IV kw. o 2,7 proc. Ten odczyt jest również zbieżny z majowym.

W komentarzu do danych bank ING podtrzymał swoją prognozę wzrostu PKB w 2013 r. o 0,3 proc.

NADWYŻKA W HANDLU W IV POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Nadwyżka w handlu w kwietniu na Węgrzech wyniosła, według wstępnych danych, 700,5 mln euro wobec prognozy 523 mln euro. Miesiąc wcześniej nadwyżka wynosiła 784 mln euro.

DEFICYT SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA V NAJMNIEJSZY OD 2009 R.

Węgierski budżet centralny w maju zanotował deficyt na poziomie 59,8 mld forintów, podczas gdy fundusz ubezpieczeń społecznych zanotował nadwyżkę 22,9 mld forintów, a pozabudżetowe fundusze miały nadwyżkę 6,1 mld forintów. W sumie sektor rządowy zanotował deficyt 30,8 mld forintów, i jest najniższy majowy deficyt od 2009 r., kiedy to sektor finansów publicznych zanotował nadwyżkę.

---------------------

CZECHY

PRODUKCJA W IV I PMI W V W GÓRĘ

Czeska produkcja w kwietniu wzrosła realnie o 0,5 proc. rdr, wobec oczekiwanej zerowej dynamiki. Po dostosowaniu o dni robocze produkcja spadła o 3,4 proc. rdr. Ekonomiści Erste sygnalizują znaczący wzrost zamówień zagranicznych, które były o 8,5 proc. wyższe rdr, podczas gdy zamówienia krajowe wzrosły o 0,5 proc.

"To, wraz ze wskaźnikami wyprzedzającymi, wspiera nasze oczekiwania poprawy w przemyśle przetwórczym, który w tym roku ponownie będzie dodatnie kontrybuował do wzrostu PKB" - napisano w komentarzu Erste.

Wskaźnik PMI dla czeskiego przemysłu w maju wzrósł do najwyższego poziomu od ponad roku wynosząc 50,1 pkt. Główną siłą napędową były nowe zlecenia eksportowe.

DYNAMIKA PKB W I KW. GORSZA OD PIERWSZYCH SZACUNKÓW

Ostateczne dane dotyczące I kwartału 2013 roku pokazują gorszą niż we wstępnych szacunkach sytuację gospodarczą Czech. Według danych urzędu statystycznego wzrost PKB w I kwartale spadł o 1,1 proc. kdk (2,2 proc. rdr).

"To nie tylko najgorszy kwartał od 2009 roku, ale także bardzo słabe wyniki na tle krajów regionu (Polski, Niemiec, Węgier, Słowacji, które odnotowały dodatni wskaźnik PKB w tym okresie)" - napisali analitycy Erste Group.

W komentarzu do danych bank ING ocenił, że w całym 2013 r. czeska gospodarka skurczy się o ok. 0,5 proc.

W pierwszym szacunku czeski urząd statystyczny podał, że w I kw. PKB spadł o 0,8 proc. kdk i 1,9 proc. rdr.

NADWYŻKA HANDLOWA W IV POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Nadwyżka w czeskim handlu zagranicznym w kwietniu wyniosła 33 mld koron, wobec oczekiwań rynku na poziomie 20,5 mld i wobec nadwyżki 32,3 mld koron w marcu. BNP Paribas zwraca uwagę, że nadwyżka jest o 13 mld koron większa niż w kwietniu 2012 r.

"Spodziewamy się, że nadwyżka w kolejnych miesiącach będzie rosła" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

W kwietniu sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,5 proc. rdr wobec oczekiwań spadku o 0,3 proc. rdr. Był to pierwszy wzrost od sześciu miesięcy. Wzrosła sprzedaż samochodów i dóbr konsumenckich, a sprzedaż żywności spadła.

Płace nominalne w I kw. 2013 r. zanotowały pierwszy spadek w historii o 0,4 proc. rdr, przez co realna dynamika płac spadła o 2,1 proc. rdr.

"Kwietniowe dane o sprzedaży dają nadzieję na polepszenie popytu krajowego, jednak dane o płacach ograniczają pole do poprawy. Naszym zdaniem spożycie prywatne w dalszej części roku przestanie ciążyć na PKB, ale też jego wkład nie będzie pozytywny" - napisano w komentarzu UniCredit.

CZECHY OGRANICZAJĄ DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy ograniczono w okresie od stycznia do maja o 49,7 proc. rdr, czyli do 39,8 mld koron dzięki wzrostowi dochodów o 10,6 proc. rdr oraz wzrostowi wydatków o 0,6 proc. rdr. Dochody podatkowe wzrosły 6,2 proc. rdr, w tym VAT o 18,5 proc. rdr.

WPŁYW POWODZI NA PKB NIE BĘDZIE ISTOTNY

Analitycy są zgodni, że powódź, która przetoczyła się przez Czechy powinna mieć bardzo znikomy wpływ na wyniki gospodarcze.

"W oparciu o nasze doświadczenia z podobnymi wydarzeniami, mającymi miejsce w przeszłości wierzymy, że pośrednie i bezpośrednie straty (wywołane powodzią - PAP) będą zbyt małe, by stały się ważnym czynnikiem oddziałującym pozytywnie lub negatywnie na wzrost PKB" - ocenili analitycy UniCredit.

Według analityków Erste Group poprzez konieczność przeznaczenia środków na odbudowę zniszczeń nominalny PKB może w II połowie 2013 roku być wyższy.

"W Czechy znowu uderzyła powódź (...), ale nie powinna mieć tak znaczącego wpływu na gospodarkę jak te żywioły z lat 1997 albo 2002. Z punktu widzenia perspektyw PKB, straty majątkowe nie powinny mieć na niego wpływu. PKB jest wartością przepływów, a nie zasobów. To co wpłynie na PKB to likwidacja szkód" - napisano w komentarzu Erste.

"Z pewnością - niektóre straty będą nieodwracalne - inaczej mówiąc, niektórzy ludzie nigdy nie odbudują wsi, które zostały zmyte przez wodę. Ale większość strat będzie musiała zostać wyeliminowana - infrastruktura będzie musiała być ponownie zbudowana, budynki naprawione itd. Część środków na to przeznaczonych pochodzić będzie z ubezpieczeń (albo z reasekuracji), część z budżetu (centralnego, unijnego, samorządowego), a część z oszczędności/przychodów powodzian. Trudno natomiast oszacować, w jakim zakresie z poszczególnych tych źródeł" - dodano.

"Nasz szacunek jest taki, że przynajmniej 80 proc. strat będzie odbudowanych - jest to około 24-28 mld koron. W ten sposób, w drugiej połowie 2013 roku widzimy pozytywny efekt około 0,7 proc. nominalnego PKB" - napisali analitycy Erste.

Ekonomiści Erste zaznaczają, że ich obliczenia należy brać "z pewną dozą dystansu".

---------------------

TURCJA

PMI W MAJU W DÓŁ, ALE WCIĄŻ POWYŻEJ 50 PKT.

Wskaźnik PMI spadł w maju do 51,1 pkt. z 51,3 pkt. miesiąc wcześniej.

"Niemniej jednak są dwie niepokojące kwestie. Po pierwsze składnik nowych eksportowych zamówień spadł do najniższego od sześciu miesięcy poziomu. To jest dodatkową przesłanką, by twierdzić, że turecki boom w eksporcie wygasza się, co oznacza, że będzie trudniej utrzymać deficyt obrotów bieżących pod kontrolą" - napisano w komentarzu Capital Economics.

Po drugie, jak oceniają analitycy CE, wskaźnik PMI sugeruje, że gospodarka zwolniła nawet przez wybuchem protestów.

"Obecnie jest trudno oceniać konsekwencje dla gospodarki wynikające z ostatnich zamieszek. Nawet jeśli bezpośredni wpływ (przez przerwanie działalności) jest mały, to pośredni efekt może być całkiem spory. Będzie rzutował na zaufanie biznesu i konsumentów, a co może bardziej istotne, będzie związany z odpływem zagranicznego kapitału, co może zmusić bank centralny do zacieśnienia warunków monetarnych, żeby umocnić lirę" - napisano w komentarzu CE.

"To utwierdza nas w przekonaniu, że pomimo tego, iż Turcja będzie nadal przewyższała w ciągu następnych kilku lat pozostałe kraje regionu, to czeka ją bardziej wyboista droga niż większości się wydaje" - dodano.

INFLACJA W V WYŻSZA NIŻ W IV, NIŻSZA OD OCZEKIWAŃ

Inflacja w Turcji w ujęciu rocznym wyniosła w maju 6,5 proc. wobec 6,1 proc. w kwietniu i prognozy 6,9 proc. W ujęciu miesięcznym wyniosła odpowiednio 0,15 proc. wobec 0,4 proc. w kwietniu i prognozy 0,5 proc.

"Oczekujemy obecnie, że inflacja wyniesie na koniec roku 6,2 proc., ale będzie to droga wyboista. Pomimo tego, że niski trend inflacyjny jest dobrą wróżbą dla akomodacyjnej polityki banku centralnego, to osłabienie liry może stanowić zagrożenie dla tej perspektywy" - napisali analitycy Erste Group.(PAP)

fdu/ kba/ osz/