Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

20-05-2013 08:51
20.05. Warszawa (PAP/int.) - W rozpoczynającym się tygodniu, po licznych ubiegłotygodniowych odczytach w regionie, rynek będzie odpoczywał od statystycznych danych. Jedyne ważniejsze informacje pochodzić będą z Węgier - informacja o marcowych wynagrodzeniach oraz Czech - majowe wskaźniki zaufania.

Na Węgrzech w środę publikacja wynagrodzeń brutto za marzec. Rynek spodziewa się wzrostu o 3,1 proc. rdr.

W Czechach w piątek ogłoszony będzie wskaźnik zaufania konsumentów i biznesu za maj.

---------------------

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona osłabiła się o 1,06 proc. do 26,0667 poziomu za euro, forint umocnił się o 0,78 proc. do 290,96 poziomu za euro, a turecka lira osłabiła się o 1,03 proc. względem euro do 2,3633 za euro. W tym czasie złoty osłabił się o 0,72 proc. do poziomu 4,1778 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu ubiegłego tygodnia wzrósł o 1,73 proc. do 982,78, węgierski BUX wzrósł o 1,49 proc. do 18.779,57 pkt., a turecki XU100 wzrósł o 2,63 proc. do 91.924,84 pkt. WIG w tym czasie wzrósł o 2,64 proc. do 46.078,68 pkt.

---------------------

WĘGRY

PKB WZRÓSŁ W I KW. O 0,7 PROC. KDK, RDR SPADŁ O 0,9 PROC.

Produkt Krajowy Brutto Węgier wzrósł w I kw. 2013 r. o 0,7 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po spadku w IV kw. 2012 o 0,4 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny we wstępnych danych. Analitycy spodziewali się w I kw. wzrostu PKB kdk o 0,1 proc.

W ujęciu rdr PKB Węgier spadł w I kw. 2013 r. o 0,9 proc., po spadku w IV kw. o 2,7 proc. - podali statystycy. Tu spodziewano się spadku PKB rdr o 1,4 proc.

ING ocenia, że dane te dają "nadzieję na ożywienie". W całym 2013 r. bank spodziewa się wzrostu PKB o 0,3 proc.

W komentarzu do danych UniCredit ocenił, że Węgry mogą wyjść z procedury nadmiernego deficytu w czerwcu lub jesienią. Także zdaniem banku Nomura po danych wzrosło prawdopodobieństwo zdjęcia z Węgier procedury nadmiernego deficytu.

ZA ROZBIEŻNYMI DLA REGIONU SZACUNKAMI PKB STOI POZIOM INWESTYCJI - BNP PARIBAS

"(Dane o PKB za I kw. z Polski, Węgier i Czech - PAP) z pewnością wspierają ostatnie wypowiedzi premiera Węgier Victora Orbana, że węgierska gospodarka do przyszłego roku będzie najszybciej rozwijająca się w regionie. W naszej ocenie, powodem rozbieżności stojących za odczytami w I kwartale w Europie Centralnej (które podzielają ten sam cykl koniunktury strefy euro) mogły być rządowe inwestycje. Mianowicie wydatki inwestycyjne sektora publicznego spadły w Polsce i Czechach, podczas gdy odnotowały wzrost na Węgrzech" - napisał w komentarzu do szacunków PKB gospodarek regionu Michał Dybuła z BNP Paribas.

Ostateczne szacunki rachunków narodowych za I kwartał dla gospodarek Centralnej Europy będą publikowane pod koniec maja i w czerwcu.

SPADAJĄCA INFLACJA, ZGODNA Z OCZEKIWANIAMI, WSPIERA DALSZE OBNIŻKI STÓP PROC.

Inflacja na Węgrzech w kwietniu 2013 r. wyniosła 1,7 proc. rdr wobec 2,2 proc. w marcu - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie. To najniższy poziom od czerwca 1974 r. Analitycy spodziewali się w kwietniu inflacji na poziomie 1,8 proc. Ceny konsumpcyjne mdm wzrosły w kwietniu o 0,3 proc. po takim samym wzroście w marcu.

Zdaniem Zoltana Arokszallasia oraz Orsolya Nyeste'a, analityków Erste Group spadająca inflacja sugeruje, że luzowanie polityki pieniężnej będzie trwało. W ich opinii zarówno poziom, jak i struktura wskaźnika CPI nie była zaskakująca.

"Ceny żywności wzrosły ponad przeciętną (0,7 proc. mdm), w czasie gdy wzrost cen odzieży (3,4 proc.) wynikał z sezonowości. Tak jak prognozowano, kwietniowy wskaźnik wsparł również spadek cen paliw. Dwunastomiesięczna inflacja wyhamowała do 3,2 proc. z 3,4 proc. publikowanych dla marca. Dane wskazują na sztuczny spadek cen i słabą realną sytuację gospodarczą (brak popytu wewnętrznego)" - napisali analitycy Erste Group w komentarzu.

"Kwiecień mógł przynieść najniższy odczyt CPI. Sądzimy, że CPI w ujęciu rocznym może nieco wzrosnąć i trzymywać się w okolicach 2 proc. w tym roku" - dodali.

Erste spodziewa się, że stopa procentowa na Węgrzech zejdzie do 4,0 proc., choć ostateczny poziom może być niższy. Obecnie główna stopa procentowa jest na poziomie 4,75 proc. Najbliższej obniżki Erste spodziewa się w maju. Cel inflacyjny na Węgrzech wynosi 3,0 proc. rdr.

WZROST NADWYŻKI W HANDLU W III

Węgry w marcu odnotowały nadwyżkę w handlu zagranicznym 753 mld euro wobec 639 mld euro w lutym i 589 mld w marcu ubiegłego roku. Ekonomiści UniCredit zwracają uwagę, że import (wyrażony w euro) obniżył się o 2,8 pkt. proc. szybciej niż eksport, który spadł o 2,8 proc. rdr.

---------------------

CZECHY

PKB W I KW. W DÓŁ O 1,9 PROC. RDR, 0,8 PROC. KDK

Produkt Krajowy Brutto w Czechach spadł w I kwartale 2013 r. najmocniej od czterech lat z powodu rekordowo długiej recesji w gospodarce. PKB spadł w pierwszych 3 miesiącach tego roku o 0,8 proc. kdk, po spadku w IV kw. 2012 o 0,3 proc. - poinformował urząd statystyczny we wstępnym wyliczeniu. To już szósty z kolei kwartał ze spadkiem PKB, a wynik za ten okres okazał się dużo gorszy od prognoz analityków, którzy spodziewali się w I kw. spadku PKB o 0,1 proc. Rok do roku czeski PKB spadł w I kw. 2013 o 1,9 proc.

Bank centralny Czech obniżył 2 maja swoje prognozy PKB na 2013 r. do spadku o 0,5 proc. Bank ocenia, że dopiero w 2014 r. gospodarka powróci do wzrostu, a PKB wzrośnie o 1,8 proc.

Słabość danych, zdaniem Capital Economics, sugeruje dalsze łagodzenie polityki pieniężnej.

W ocenie UniCredit Czechy mogą doświadczyć drugiego z rzędu roku spadku PKB, co poprzednio zdarzyło się w latach 1997-98.

W III DEFICYT C/A ZAMIAST NADWYŻKI

Czechy w marcu odnotowały 35,8 mld koron deficytu na rachunku obrotów bieżących, wobec oczekiwań 11 mld koron nadwyżki. Deficyt czeski bank centralny tłumaczy wypłatami dywidend. Obroty towarowe i usługi wykazały nadwyżkę.

---------------------

TURCJA

STOPY PROC. W DÓŁ O 50 PB

Turecki bank centralny (CBT) obniżył w maju stopy procentowe o 50 pb, sprowadzając główną, tygodniową stopę repo do 4,50 proc., a pasma tzw. korytarza do odpowiednio 3,5 i 6,5 proc. Cięcie było większe od oczekiwań rynku.

Jednocześnie CBT podniósł stopę rezerwy obowiązkowej od depozytów w walutach obcych o 40 pb do 11,9 proc., a także podniósł tzw. Reserve Option Coefficient (ROC) od depozytów w lirze o 0,1 pkt proc. ROC determinuje stosunek rezerw, jakie banki mogą trzymać w walutach obcych lub złocie do rezerw w TRY. Morgan Stanley szacuje, że podwyżka ROC będzie skutkowała wycofaniem z rynku płynności w skali 1,8 mld USD.

Morgan Stanley, podobnie jak Capital Economics ocenia, że majowe decyzje w sumie oznaczają łagodzenie polityki pieniężnej.

"Sądzimy, że w kolejnych miesiącach nastąpi dalsza obniżka o 25 pb. Jednak CBT może chcieć zrównoważyć efekt niższych stóp procentowych przez podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej lub obniżanie płynności, jak to zrobił w maju" - napisano w komentarzu Capital Economics.

BEZROBOCIE KONTYNUUJE SPADEK

Stopa bezrobocia w lutym w Turcji dostosowana sezonowo spadła o 0,2 pkt. proc. do 9,2 proc., a poza rolnictwem spadła o 0,1 pkt proc. do 11,6 proc. Natomiast stopa bezrobocia niewyrównana sezonowo wyniosła 10,5 proc. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, stopa spadła pomimo wzrostu aktywności zawodowej do rekordowo wysokiego poziomu 51 proc.

Budżet centralny w kwietniu odnotował pierwotną nadwyżkę 3,7 mld TRY, o 39 proc. niższą niż w kwietniu 2012 r., co BNP Paribas tłumaczy spadkiem transferowanych do budżetu zysków banku centralnego.

"Z kolei dochody podatkowe wzrosły o 21 proc. rdr, dzięki zarówno spożyciu krajowemu, jak i podatkom importowym" - napisano w komentarzu BNP Paribas.

SPADEK DEFICYTU C/A W III

W marcu deficyt obrotów bieżących wyniósł 5,4 mld USD i w ujęciu 12-miesięcznym spadł do 47,1 mld USD (5,8 proc. PKB) z 48,0 mld USD w lutym.

"W kolejnych miesiącach spodziewamy się wzrostu deficytu C/A, ale dobre wpływy z turystyki i rewizja w dół historycznych danych skłoniły nas do obniżenia prognozy deficytu C/A 2013 r. do 57 mld USD (6,6 proc. PKB), z ryzykami od dołu" - napisano w komentarzu Erste Group.

AGENCJA MOODY'S PODNIOSŁA RATING TURCJI

Agencja Moody's podniosła długoterminowy rating Turcji do Baa3 z Ba1, z perspektywą pozytywną - poinformowała agencja w komunikacie.

---------------------

RUMUNIA

PKB W I KW. W GÓRĘ O 0,5 PROC. KDK, 1,3 PROC. RDR

Rumuński PKB w I kwartale wzrósł o 0,5 proc. kdk (po dostosowaniu sezonowym). W ujęciu rocznym PKB wzrósł o 1,3 proc. po wzroście o 0,7 proc. w IV kw. 2012 r.

ING po danych skłania się do podwyższenia prognozy wzrostu PKB w 2013 r. do 2,0 proc. wobec 1,6 proc. prognozowanych poprzednio.

---------------------

BUŁGARIA

DYNAMIKA PKB W I KW. JAK W POLSCE

Bułgarski PKB w I kwartale 2013 r. odnotował dynamikę PKB taką, jak Polska, tzn. 0,1 proc. kdk i 0,4 proc. rdr.(PAP)

fdu/ kba/ ana/