Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

13-05-2013 08:55
13.05. Warszawa (PAP/int.) - W rozpoczynającym się tygodniu głównymi wydarzeniami będą dane o czeskim i węgierskim PKB w I kwartale 2013 r. oraz decyzja tureckiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych.

W poniedziałek zostanie podany bilans płatniczy Turcji za marzec.

We wtorek zostanie podany odczyt CPI na Węgrzech za kwiecień. Ekonomiści spodziewają się spadku do 1,7 proc. rdr z 2,2 proc. rdr w marcu.

W środę zostaną opublikowane dane o węgierskim i czeskim PKB w I kwartale. Ekonomiści spodziewają się spadku o odpowiednio 1,5 proc. i 1,3 proc. rdr. W IV kw. węgierski PKB spadł o 2,7 proc. rdr, a czeski o 1,7 proc. rdr.

Także w środę zostaną opublikowane dane z tureckiego rynku pracy za luty i o czeskim bilansie płatniczym.

W czwartek turecki bank centralny ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. W ocenie UniCredit prawdopodobne jest obniżenie zarówno podstawowej stopy procentowej (obecnie 5 proc.), jak i górnej i dolnej granicy tzw. korytarza (obecnie 4,0 i 7,0 proc.).

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona osłabiła się o 0,48 proc. do poziomu 25,7874 za euro, forint umocnił się o 0,75 proc. do poziomu 293,76 za euro, a turecka lira umocniła się o 0,65 proc. względem euro do 2,3384 za euro. W tym czasie złoty osłabił się o 0,03 proc. do 4,1465 poziomu za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu ubiegłego tygodnia wzrósł o 0,18 proc. do 966,09 pkt., węgierski BUX 1,01 proc. do 18.503,07 pkt., a turecki XU100 0,53 proc. do 89.568,89 pkt. WIG w tym czasie również wzrósł o 2,05 proc. do 44.895,35 pkt.

---------------------

CZECHY

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W MARCU W DÓŁ O 6 PROC. RDR

W marcu czeska produkcja przemysłowa w cenach stałych spadła o 6 proc. rdr, czyli mocniej niż oczekiwał rynek (spadek o 4,5 proc.). Produkcja wyrównana sezonowo spadła o 2,1 proc. (jeden dzień roboczy mniej niż w marcu 2012 roku). W porównaniu z poprzednim miesiącem produkcja dostosowana sezonowo była niższa o 0,2 proc. Wartość nowych zamówień spadła o 1,8 proc. rdr.

"Pomimo, że spadek (produkcji - PAP) wynikał w znacznym stopniu z dostosowania sezonowego, spadek w ujęciu miesięcznym o 0,2 proc. pokazuje zagrożenie dla przewidywanej poprawy wzrostu w I kwartale 2013 roku. Największy wkład w spadek miał sektor samochodowy, który odnotował spadek rdr o 15,4 proc. Spadek nowych zamówień w marcu o 1,8 proc. rdr potwierdził ponownie niesprzyjającą sytuację w czeskim przemyśle" - ocenili dane analitycy Erste Group - Česká spořitelna.

W reakcji na te dane korona czeska osłabiła się do 25,80 za euro z 25,68 za euro. Zdaniem analityków Erste Group dane o produkcji zwiększyły poniekąd ryzyko interwencji czeskiego banku na FX.

"Rynek zareagował również z powodu ostatnich uwag prezesa Singera, który oświadczył, że rada całkiem często dyskutuje o interwencjach na rynku walutowym. Jednak pomimo obecnego ryzyka interwencji nie oczekujemy, że wpłynęłyby one w tej chwili pozytywnie na perspektywy wzrostu PKB. Nadal prognozujemy relatywnie stabilny kurs w okolicach bieżących poziomów do końca drugiego kwartału" - ocenili analitycy Erste Group.

SPRZEDAŻ DETALICZNA W MARCU W DÓŁ, GŁÓWNIE ZA SPRAWĄ SAMOCHODÓW

W Czechach sprzedaż detaliczna w marcu spadła o 3,3 proc. rdr, zgodnie z oczekiwaniami. Ekonomiści J&T Banka wskazują, że na dynamikę wpływ miały efekty kalendarzowe, a sprzedaż po dostosowaniu sezonowym wzrosła o 1,4 proc. mdm i spadła o 0,1 proc. rdr.

"Jak zawsze, efekty kalendarzowe ujawniły się przede wszystkim w sprzedaży samochodów (realny spadek o 8,9 proc. rdr; nominalny o 12 proc.). Jednak sprzedaż samochodów spada już od kilku miesięcy, a efekty kalendarza nie tłumaczą spadku, co sugeruje narastające problemy na rynku samochodów" - napisano w komentarzu J&T Banka.

"Po wyłączeniu motoryzacji sprzedaż w marcu w zasadzie była w stagnacji" - dodano.

"W I kw. sprzedaż detaliczna obniżyła się o 2,9 proc. Po spadku w ubiegłym roku o 1 proc., w tym roku stagnacja może być dobrym rezultatem" - napisano.

W ocenie UniCredit dane te są spójne z prognozą spadku czeskiego PKB w I kw. o 0,1 proc. kdk.

EKSPORT W MARCU RDR SPADŁ MOCNIEJ NIŻ IMPORT

Według wstępnych danych czeski eksport i import w marcu w cenach bieżących spadł odpowiednio o 7,1 i 6,5 proc. rdr. Bilans handlowy wykazał nadwyżkę 32,3 mld CZK, co było wynikiem niższym o 4,1 mld CZK w porównaniu z marcem 2012 roku.

INFLACJA W KWIETNIU RDR TAKA SAMA JAK W MARCU

Czeska inflacja CPI w kwietniu wzrosła o 0,1 proc. mdm, a w ujęciu rocznym wyniosła 1,7 proc. rdr, tyle samo, co w marcu. Odczyt był zgodny z oczekiwaniami ekonomistów, podczas gdy czeski bank centralny spodziewał się CPI w kwietniu na poziomie 1,8 proc. rdr.

----------------------

WĘGRY

PRODUKCJA W MARCU SPADŁA RDR, WZROSŁA MDM

Produkcja przemysłowa Węgier wzrosła w marcu 2013 r. o 0,4 proc. mdm, po wzroście miesiąc wcześniej o 0,1 proc., po uwzględnieniu zmian sezonowych i dni roboczych, po korekcie. W ujęciu rdr zanotowano spadek węgierskiej produkcji przemysłowej, po uwzględnieniu dni roboczych. Wyniósł on 0,7 proc. wobec spadku o 1,0 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie. Analitycy spodziewali się spadku rdr o 0,9 proc.

W ocenie Bank of America/Merrill Lynch "stabilizacja trendu produkcji przemysłowej wspiera prognozę wzrostu PKB w 2013 r. o 0,4 proc.".

Zdaniem analityków Erste Group kontrybucja sektora przemysłowego Węgier do PKB była w I kwartale tego roku pozytywna, jednakże sama jej wielkość była niższa od oczekiwanej wcześniej. Wpływ produkcji samochodów na wynik był widoczny, jednak inne segmenty odnotowują nadal słabe osiągnięcia.

"Pomimo tego, że szczegółowe dane nie są jeszcze dostępne, przypuszczamy, że efekt produkcji samochodów był widoczny w marcu, jednak może on być częściowo równoważony słabymi wynikami w innych sektorach. Nadal w wyniku utrzymujących się słabych perspektyw w strefie euro oraz braku widocznego wzrostu w popycie zewnętrznym, nie spodziewamy się żadnej spektakularnej poprawy wyników w najbliższej przyszłości" - napisano w komentarzu Erste Group.

"Podtrzymujemy naszą prognozę, że produkcja może odnotować delikatny wzrost (średnio o 2 proc. rdr) w tym roku" - dodano.

Erste spodziewa się wzrostu węgierskiej produkcji w tym roku o 2 proc. rdr.

SPRZEDAŻ DETALICZNA W MARCU W DÓŁ

Węgierska sprzedaż detaliczna w marcu kontynuuje negatywny trend z ostatnich 12 miesięcy odnotowując spadek - uwzględniając dni robocze - o 2,8 proc. rdr wobec skorygowanego spadku o 1,1 proc. rdr w lutym. Ekonomiści spodziewali się spadku o 1,8 proc. rdr.

"Chociaż wysoka baza z marca 2012 r. odegrała rolę, dając pozytywny kierunek inflacji i wzrostowi realnych wynagrodzeń w I kwartale 2013 roku większość analityków oczekiwała, że recesja delikatnie zacznie od marca wyhamowywać. Nie tylko jest to słaby odczyt pokazujący brak popytu, ale także wskazuje na nieefektywność obniżki o 10 proc. opłat za energię w celu pobudzenia konsumpcji" - napisano w komentarzu UniCredit.

"Pozytywny wpływ na wyniki sprzedaży, który mógłby wynikać z wyhamowania spadku sprzedaży żywności (...) został zrównoważony spadkiem sprzedaży nieżywnościowych produktów (w marcu spadek o 2,7 proc. wobec wzrostu 0,4 proc. w lutym)" - dodano.

"Rozważając szerokie ograniczenia dla popytu (brak akcji kredytowej, wysokie zadłużenie gospodarstw domowych, wysokie bezrobocie) pozostajemy ostrożnie optymistyczni prognozując potencjalny wzrost i oczekujemy tylko bardzo nieśmiałego wzrostu na poziomie około 0,3 proc. w 2013 roku" - napisano w komentarzu UniCredit.

----------------------

TURCJA

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W MARCU

Produkcja przemysłowa w marcu w Turcji wzrosła o 1,4 proc. rdr, podczas gdy ekonomiści spodziewali się wzrostu o 3,3 proc. rdr.

"Wraz z nieznaczną rewizją w dół odczytu za luty, sprawia to, że w I kw. produkcja przemysłowa wzrosła o 2,6 proc. rdr" - napisano w komentarzu Bank of America/Merrill Lynch.

"Po danych za marzec nasz model wskazuje, że wzrost PKB w I kw. obniżył się o 2,6 proc. rdr z 2,8 proc. rdr" - dodano.

BofA/ML zaznacza, że "wzrost o 4 proc. w tym roku jest do osiągnięcia".

(PAP)

fdu/ kba/ osz/ asa/