Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

18-02-2013 09:22
18.02. Warszawa (PAP) - W rozpoczynającym się tygodniu nie będzie wielu informacji na temat gospodarek krajów Europy Środkowej. Na pierwszy plan wybija się publikacja zapisu dyskusji władz monetarnych Turcji. Poprzedni tydzień zdominowały odczyty dotyczące PKB w IV kwartale 2012 roku w gospodarkach węgierskiej, czeskiej i rumuńskiej. Jedynie gospodarka rumuńska odnotowała wzrost PKB rdr w tym okresie, dwa pozostałe kraje spadek.

ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ TYDZIEŃ

Turecki bank centralny we wtorek opublikuje zapis dyskusji władz monetarnych

W Czechach w piątek zostaną opublikowane ceny produkcji za styczeń. Rynek oczekuje, że ceny produkcji przemysłowej wzrosły o 1 proc. rdr, a o 0,7 proc. mdm.

Na Węgrzech publikacja danych dotyczących średniego wynagrodzenia w grudniu. Prognoza mówi o wzroście o 4,1 proc. rdr.

----------------------

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona umocniła się 0,67 proc. do poziomu 25,41 za euro, forint umocnił się o 0,46 proc. do poziomu 292,55 za euro, a turecka lira osłabiła się względem euro o 0,16 proc. do 2,36 za euro. W tym czasie złoty osłabił się o 0,07 proc. do poziomu 4,1931 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu tygodnia wzrósł o 0,96 proc. do 1.003,7 pkt., węgierski BUX spadł o 1,05 proc. 18.822,96 do pkt., a turecki XU100 spadł o 0,77 proc. do 78.081,40 pkt. WIG w tym czasie spadł o 0,79 proc. do 46.370,13 pkt.

----------------------

CZECHY

Inflacja w Czechach w styczniu 2013 r. spadła do 1,9 proc. rdr z 2,4 proc. w grudniu 2012. Wskaźnik jest na najniższym poziomie od 16 miesięcy. Analitycy spodziewali się w styczniu spadku inflacji do 2,1 proc. rdr. W ujęciu mdm ceny konsumpcyjne wzrosły w styczniu o 1,3 proc. Czeskie gospodarstwa domowe i firmy wydają mniej z powodu programów oszczędnościowych wprowadzanych przez rząd i nękającego Europę kryzysu zadłużenia, który negatywnie wpływa też na kondycję gospodarki Czech.

Analitycy Erste Banku uważają, że z punktu widzenia polityki monetarnej nie ma żadnych oznak presji dezinflacyjnej, do których odnosił się ostatnio wiceprezes banku centralnego Vladimír Tomšík. Bank akceptuje poziom korony na poziomie 25,2-25,5 za euro. Na razie interwencje walutowe są poza rozważaniem. Ich zdaniem pytanie jest następujące; czy werbalne interwencje będą nadal efektywne, jak to miało miejsce w minionych trzech miesiącach.

Z kolei analitycy ING BSK uważają, że gwałtownie spadająca inflacja (1,9 proc. w styczniu) sama w sobie może nie wymusić natychmiastowych interwencji. Oczekują oni powrotu korony powyżej 25,5 za euro.

Również analitycy ERSTE Banku są zdania, że CNB nie będzie próbował zabierać głosu dopóki korona będzie poruszała się w okolicach 25 za euro. Dopuszczają możliwość, że bank może interweniować na rynku, jeśli korona spadnie poniżej 25 za euro.

CORAZ MNIEJSZA SZANSA NA LUZOWANIE POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Z opublikowanego w piątek zapisu dyskusji z posiedzenia NBC z 6 lutego wynika, że istnieje coraz mniejsza szansa na dalsze luzowanie polityki monetarnej. Dwa tygodnie temu bank centralny pozostawił podstawową dwutygodniową stopę repo na poziomie 0,05 proc., czyli prawie o 75 pb niższym niż wynosi podstawowa stopa EBC. "Większość Rady Bankowej widziało zmniejszającą się konieczność dalszego luzowania polityki monetarnej za sprawą nieustającego słabego kursu w prognozowanym horyzoncie w porównaniu z sytuacją z przełomu roku. Kilkakrotnie była również mowa o tym, że nowe dane makro mogą odmienić ten punkt widzenia w nadchodzących miesiącach i prawdopodobieństwo konieczności dalszych obniżek może znowu wzrosnąć".

Korona w ciągu tygodnia, w którym odbyło się posiedzenie NBC umocniła się o 1,8 proc. W stosunku do euro był to najwyższy tygodniowy wzrost wartości od 14 miesięcy. W zeszłym tygodniu nastąpił spadek wartości korony o 0,6 proc. W piątek o godzinie 8.30 kurs wyniósł 25,4 za euro.

GŁĘBSZY DEFICYT NA RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH

Deficyt na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2012 roku wyniósł 24,3 mld koron wobec 2,01 mld koron w listopadzie. Ekonomiści spodziewali się deficytu w wysokości 12,7 mld koron.

Według wstępnych szacunków Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale spadł o o 1,7 proc. rdr, jest to wynik zgodny z oczekiwaniami ekonomistów. Natomiast w ujęciu kwartał do kwartału spadł o 0,2 proc.

"PKB spadł w IV kwartale 2012 roku o 0,2 proc. kdk i 1,7 proc. rdr (oba wskaźniki wyrównane sezonowo), czyli zgodnie z naszymi i rynkowymi oczekiwaniami" - podsumowali analitycy BNP Paribas. Uważają, że kluczowym czynnikiem stojącym za trwającą recesją jest gwałtowny spadek konsumpcji i inwestycji. Dlatego też, ich zdaniem, istnieje potrzeba dalszego luzowania polityki pieniężnej biorąc również pod uwagę, że proces dezinflacji będzie kontynuowany w ciągu całego 2013 roku.

----------------------

WĘGRY

Inflacja na Węgrzech w styczniu wyniosła 3,7 proc. rdr wobec prognozowanych 3,9 proc. i 5 proc. w grudniu 2012 roku. Inflacja w ujęciu mdm wzrosła o 0,8 proc.

"Patrząc w przyszłość bardzo słabe dane o wzroście oraz kontynuacja spadku inflacji powinny wspierać luzowanie polityki pieniężnej, z dalszą obniżką o 25 pb. w lutym i marcu" - uważają analitycy BNP Paribas.

Również analitycy ERSTE uważają, że Rada Monetarna będzie obniżać stopy. Ich zdaniem stopa banku może spaść poniżej 5 proc. w nadchodzących miesiącach.

"Oczekujemy, biorąc pod uwagę krótkoterminowe prognozy inflacji, że wskaźnik roczny będzie jeszcze bardziej wyhamowywał wzrost w nadchodzących miesiącach. Na lutowe dane wpływać będzie mocno 10-proc. spadek cen gazu i elektryczności zapowiedziany przez rząd w ubiegłym roku. Ponadto, ceny dostaw wody oraz gospodarowania ściekami wzrosną od lipca. Jednakże taki spadek inflacji może być postrzegany jako sztuczny i sugerować może, że inflacja w dłuższym okresie może wzrosnąć. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, inflacja w 2013 roku może kształtować się blisko średniookresowego celu wynoszącego 3 proc. i nasza obecna prognoza mówiąca o inflacji w wysokości 3,8 proc. wydaje się trochę pesymistyczna. Podczas, gdy perspektywy dla inflacji poprawiają się, podczas gdy następuje pogorszenie sytuacji w realnej gospodarce, rada pieniężna będzie kontynuowała cykl obniżek aż do czasu, gdy nastrój na rynkach zagranicznych nie będzie pozytywny. Stopa procentowa może w ciągu najbliższych miesięcy spaść poniżej 5 proc." - oceniają analitycy ERSTE.

Według wstępnych danych PKB na Węgrzech spadł w IV kw. 2012 r. o 0,9 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po spadku w III kw. o 0,4 proc. Analitycy spodziewali się w IV kw. spadku PKB kdk o 0,3 proc. PKB Węgier spadł w IV kw. 2012 o 2,7 proc.rdr, po spadku w III kw. o 1,5 proc. Tu oczekiwano spadku PKB rdr o 1,9 proc.

Centralne Biuro Statystyczne w Budapeszcie w końcowym wyliczeniu podało w czwartek, że produkcja przemysłowa Węgier spadła w grudniu 2012 r. o 2,5 proc. mdm, po spadku miesiąc wcześniej o 0,4 proc., po uwzględnieniu zmian sezonowych i dni roboczych. Spadek grudniowej produkcji przemysłowej rdr, po uwzględnieniu dni roboczych, wyniósł 3,4 proc. (tyle wynosiły prognozy) wobec spadku o 7,1 proc. miesiąc wcześniej.

Nadwyżka w bilansie handlowym wyniosła 192,3 mln euro.

"Eksport netto był głównym czynnikiem podtrzymującym wzrost gospodarczy, mniejsza nadwyżka w handlu w grudniu najprawdopodobniej sugeruje głębszą recesję w 4 kwartale 2012 roku. Podczas, gdy stabilizują się badania ankietowe, to ich poziom martwi. Pozostaje to w zgodzie z tym co prognozujemy, a spodziewamy się w 2013 kolejnego roku napięć. To powinno wspierać gołębie skrzydło w banku centralnym i skłonić bank do kolejnej obniżki stóp o 50 pb. do 5 proc. w nadchodzących miesiącach" - oceniają analitycy BoA Merrill Lynch.

Analitycy The Royal Bank of Scotland uważają, że interwencje na rynku walutowym mogą być wymuszone przez kredyty hipoteczne gospodarstw domowych, jeśli forint osłabi się poniżej określonego progu. Od końca grudnia 2012 roku tylko 30 proc. uprawnionych gospodarstw domowych wzięło udział w programie ograniczającym kurs walutowy, który umożliwia kredytobiorcom mającym kredyt w walucie obcej do czerwca 2017 roku spłacać raty kredytowe po preferencyjnych stawkach - 180 za franka szwajcarskiego, 250 za euro, 2,5 za jena. Rząd wydłużył termin przystąpienia do programu do końca marca 2013 roku z grudnia 2012 roku. Nadal jednak zainteresowanie jest niewielkie.

"Wierzymy, że rząd - stojąc nadal przed problemem wysokiego zadłużenia gospodarstw domowych w walucie obcej - będzie pod presją publiczną, by wspierać forinta, jeśli osłabi się on poniżej 310-315 za euro" - oceniają analitycy The Royal Bank of Scotland.

ZAPIS STYCZNIOWEJ DYSKUSJI NBW NIEWIELE POKAZAŁ

Zapis dyskusji w styczniu NBW pokazał niewiele. Potwierdził jedynie podział w samej Radzie Monetarnej. Czterech zewnętrznych członków rady znowu przeforsowało kolejną obniżkę o 25 pb, pomimo sprzeciwu trzech członków zarządu NBW.

Zdaniem RBS forint może w najbliższej przyszłości przejściowo osłabić się.

----------------------

TURCJA

Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł w grudniu 4,66 mld dolarów. Ekonomiści spodziewali się deficytu 5,1 mld dolarów wobec 4,01 mld dolarów w poprzednim miesiącu.

Stopa bezrobocia w Turcji w listopadzie wyniosła 9,4 proc.

Analitycy BoA Merrill Lynch prognozują, że wzrost gospodarczy w Turcji w IV kw. 2012 roku wyniósł około 2,5 proc rdr., co powoduje obniżenie prognozy za cały rok do 2,6 proc. z 3 proc. oczekiwanych poprzednio.

----------------------

RUMUNIA

Inflacja za styczeń wyniosła 6 proc. rdr wobec uśrednionych prognoz 5,4 proc. W ujęciu miesięcznym inflacja wyniosła 1,3 proc.

Wzrost PKB wyniósł w IV kwartale 2012 roku 0,3 proc. rdr wobec oczekiwań wzrostu na poziomie 0,2 proc. (PAP)

fdu/ kba/ mj/ jba/ ana/