Europa Środkowa, Bałkany i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia

25-02-2013 08:44
25.02. Warszawa (PAP) - W rozpoczynającym się tygodniu uwaga inwestorów przeniesie się z Turcji - gdzie bank centralny obniżył korytarz stóp procentowych nie zmieniając stopy referencyjnej - na Węgry, gdzie spodziewana jest obniżka stóp o 25 pb, a premier Orban ma ogłosić nazwisko następcy ustępującego szefa banku centralnego.

ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ TYDZIEŃ

Węgierski Bank Centralny we wtorek ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się obniżki głównej stopy o 25 pb, do poziomu 5,25 proc.

W poniedziałek na Węgrzech zostaną podane dane o sprzedaży detalicznej za grudzień. Ekonomiści oczekują spadku o 3,6 proc. rdr wobec spadku o 4,1 proc. rdr w grudniu.

W czwartek zostaną podane dane o tureckim bilansie handlowym za styczeń.

W piątek premier Węgier Viktor Orban ogłosi nazwisko następcy ustępującego szefa banku centralnego Andrasa Simora - poinformował Zoltan Csefalvay, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki.

----------------------

RYNKI W POPRZEDNIM TYGODNIU

W poprzednim tygodniu czeska korona osłabiła się o 0,46 proc. do poziomu 25,5436 za euro, forint osłabił się o 0,38 proc. do poziomu 293,9 za euro, a turecka lira osłabiła się względem euro o 0,38 proc. do 2,3709 za euro. W tym czasie złoty umocnił się o 0,56 proc. do poziomu 4,1667 za euro.

Czeski indeks giełdowy PX w ciągu tygodnia spadł o 0,36 proc. do 1000,07 pkt., węgierski BUX wzrósł o 0,23 proc. do 18.866,7 pkt., a turecki XU100 spadł o 2,8 proc. do 75.898,7 pkt. WIG w tym czasie spadł o 0,91 proc. do 45.948,1 pkt.

----------------------

TURCJA

GŁÓWNA STOPA BEZ ZMIAN, KORYTARZ OBNIŻONY, STOPA REZERWY OBOWIĄZKOWEJ W GÓRĘ

Bank centralny Turcji pozostawił benchmarkową stopę procentową bez zmian. Wynosi ona nadal 5,50 proc. Jednocześnie obniżył o 25 pb stopy dla pożyczek i depozytów overningt do odpowiednio 8,50 proc. i 4,50 proc. Te dwie stopy określane są mianem "korytarza". Bank podniósł jednocześnie stopę rezerwy obowiązkowej zarówno dla waluty lokalnej jak i walut zagranicznych.

W ocenie banku Morgan Stanley należy to traktować jako "zacieśnienie polityki monetarnej netto, choć raczej niezbyt znaczące czy oczywiste".

"Zacieśnianie czy luzowanie? Generalnie oceniamy, że jest to decyzja faktycznie zacieśniająca politykę monetarną, ale nie bardzo znacząca i oczywista" - napisali ekonomiści Morgan Stanley.

W ocenie MS decyzja jest praktycznie powtórką ze stycznia i nie była zaskoczeniem.

Natomiast zdaniem analityków ING taka decyzja banku najprawdopodobniej wynika z realnego kursu liry tureckiej.

"Prognozując, bank centralny - który pozostaje ostrożny w obliczu umocnienia realnej wartości liry tureckiej - nie zmieni stanowiska wobec silnych przepływów kapitałowych w nadchodzącym okresie" - ocenia ING.

Z kolei analitycy The Royal Bank of Scotland uważają, że kolejny cel dla tureckiego banku, poziom realnego kursu liry (REER), nieznacznie wzrósł do 120,2 za euro, czyli ponad próg 120 określony przez CBRT.

"Rząd turecki stojący przed okresem wyborczym będzie chciał osiągnąć wyższy wzrost gospodarczy niż 2013 roku i wykorzysta wszystkie dostępne narzędzia do tego. Oczekujemy, że lira bezie kontynuowała trend deprecjacyjny wobec koszyka walut, w czasie gdy krzywa krajowego długu będzie się wyostrzać" - prognozuje RBS.

Jak ocenia Capital Economics, sytuację tureckich władz monetarnych można określić jako "Paragraf 22".

"Są pod presją obniżania stóp, by pomóc gospodarce, ale robiąc to ryzykują niepożądane ożywienie wzrostu kredytu i ponowne obawy o deficyt bilansu płatniczego" - napisano w komentarzu CE.

"Ogólny skutek decyzji na warunki monetarne nie jest jasny" - dodano.

CE spodziewa się, że do końca roku główna stopa procentowa pozostanie bez zmian, na poziomie 5,50 proc.

----------------------

WĘGRY

SPODZIEWANE CIĘCIE STÓP PROCENTOWYCH

Analitycy OTP Banku uważają, że styczniowa inflacja na Węgrzech wraz ze wstępnymi danymi o PKB w IV kwartale mocno wspiera "gołębią" część rady.

"Dlatego też spodziewamy się na posiedzeniu lutowym cięcia stóp o 25 pb. Niemniej jednak podkreślamy, że ostatni spadek inflacji będzie nie do utrzymania w dłuższym okresie" - napisali w raporcie analitycy OTP.

Węgierski bank centralny podejmie decyzję w sprawie stóp 26 lutego, we wtorek. Obecnie stopa podstawowa wynosi 5,50 proc.

Również Bank BNP Paribas uważa, że głęboka recesja i niska inflacja urealniają dalsze luzowanie polityki monetarnej na Węgrzech. Rynek oczekuje cięć w wysokości 150 pb w najbliższych 6-9 miesiącach, co spowoduje obniżkę stopy do poziomu 4 proc. Jednak zdaniem analityków banku obniżki mogą być jeszcze głębsze.

WYNAGRODZENIA W XII POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Wynagrodzenie brutto na Węgrzech wzrosło w grudniu w ujęciu rocznym o 4,9 proc. rdr. Prognoza mówiła o wzroście o 4,1 proc. rdr wobec 5,4 proc. w listopadzie 2012 roku.

Analitycy UniCredit nie są optymistami, jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń, rynek pracy i inwestycje. Patrząc na dane oznacza to, że ten rok - ich zdaniem - będzie rokiem stagnacji w sile nabywczej oraz okresem dalszych napięć patrząc na poziom zatrudnienia i konsumpcję gospodarstw domowych.

---------------------

CZECHY

CENY ŻYWNOŚCI W CPI MOGĄ ROSNĄĆ

Ceny w czeskim przemyśle w styczniu wzrosły o 1,1 proc. mdm i 1,4 proc. rdr, wobec prognozowanych odpowiednio 0,7 i 1,0 proc.

Jak oceniają ekonomiści Komercni Banka, dla czeskiego banku centralnego istotniejsze są ceny żywności, które w styczniu wzrosły 2,3 proc. mdm i 15,4 proc. rdr (wobec 13,8 proc. rdr w grudniu). Zdaniem KB w najbliższych miesiącach ceny żywności w koszyku CPI będą rosnąć.

INTERWENCJE CNB NA RYNKU WALUTOWYM ODDALAJĄ SIĘ - BOFA/ML, BNP PARIBAS

Perspektywa interwencji czeskiego banku centralnego na rynku walutowym mających na celu osłabienie korony w opinii ekonomistów oddala się.

Bank of America/Merrill Lynch oczekuje, że Czeski Bank Narodowy utrzyma nastawienie łagodne w polityce monetarnej, bo czuje się bezpiecznie z kursem prognozowanym w najbliższym czasie na poziomie 25,5-25,8 za euro.

"Jesteśmy przekonani, że bank centralny będzie interweniował, jeśli EURCZK spadnie trwale w kierunku 25,1-25,2" - oceniają analitycy BoA Merrill Lynch.

Z kolei BNP Paribas ocenia, że obecnie interwencje "nie są już zagrożeniem".

----------------------

SŁOWACJA

SILNIEJSZY OD OCZEKIWAŃ WZROST BEZROBOCIA W STYCZNIU

Stopa bezrobocia na Słowacji wzrosła w styczniu do 14,8 proc. wobec 14,4 proc. w grudniu i 14,6 proc. oczekiwanych przez ekonomistów.

----------------------

BUŁGARIA

RZĄD DO DYMISJI

Bułgarski rząd podał się do dymisji po serii burzliwych ulicznych protestów przeciw wysokim cenom energii i monopolom w gospodarce. Parlament dymisję przyjął.

Obecny kryzys polityczny powinien zakończyć się przyspieszonymi wyborami. Regularne wybory w Bułgarii miały się odbyć w lipcu; do przyspieszonych dojdzie w końcu kwietnia lub w połowie maja.

W ocenie UniCredit "przyszły rząd, niezależnie od politycznych motywacji, będzie musiał się skupić na zwalczaniu ubóstwa i zrobić z tego jeden z głównych priorytetów". Jednocześnie bank ocenia, że będzie to trudne, "gdyż Bułgaria po prostu za żadną cenę nie może sobie pozwolić na poświęcenie stabilności makroekonomicznej", jednak obecna sytuacja fiskalna sprawia, że "przyszły rząd będzie miał pewną przestrzeń by zmierzyć się z ubóstwem".

UniCredit wskazuje, że deficyt sektora finansów publicznych Bułgarii w 2012 r. wyniósł 0,5 proc. PKB. Bank ocenia, że wraz z upadkiem rządu "konsolidacja fiskalna zebrała swoje żniwo". Jednocześnie UniCredtit uważa, że Bułgaria pozostanie jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla inwestycji zagranicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

----------------------

CHORWACJA

INFLACJA NIŻSZA OD OCZEKIWAŃ

W styczniu CPI Chorwacji wzrósł do 5,2 proc. rdr z 4,7 proc. rdr w grudniu. Ekonomiści spodziewali się CPI na poziomie 5,6 proc. rdr.

----------------------

SERBIA

WZROST HICP W STYCZNIU

Inflacja w Serbii mierzona HICP wzrosła w styczniu do 12,8 proc. wobec 12,2 proc. w grudniu.

(PAP)

fdu/ kba/ mj/ asa/