Erste skorygował prognozę wzrostu PKB w 2013 r. na 1,3 proc. (opinia)

29-03-2013 15:07
29.03. Warszawa (PAP) - Bank Erste skorygował prognozę wzrostu PKB w 2013 roku na 1,3 proc. wobec 1,6 proc. prognozowanych wcześniej - wynika z opublikowanego w piątek raportu. Zdaniem ekonomistów banku, średnioroczna inflacja w 2013 roku wyniesie 1,4 proc.

"Obniżamy nieznacznie naszą prognozę wzrostu PKB w tym roku z 1,6 proc. na 1,3 proc. ze względu na mniejszy niż wcześniej oczekiwaliśmy wzrost konsumpcji prywatnej. Słaby popyt wewnętrzny jest głównym powodem, dla którego wzrost gospodarczy w 2013 r. będzie tak niski" - napisano w raporcie banku.

Z raportu wynika też, że bank Erste utrzymał prognozę wzrostu gospodarczego w 2014 r. na poziomie 2,6 proc.

Eknomiści Erste spodziewają się, że w najbilższych miesiąch inflacja nadal będzie się obniżać, jednak tempo spadku dynamiki będzie wolniejsze niż w ostatnich miesiącach.

"Oczekujemy, że wskaźnik inflacji czasowo obniży się poniżej 1 proc., a następnie będzie powolnie rósł w drugiej połowie roku. Do tego czasu, konsumpcja prywatna powróci na ścieżkę wzrostu w ślad za wzrastającą siłą nabywczą, wzrostem akcji kredytowej oraz poprawą sytuacji na rynku pracy" - napisano.

"Także poprawiające się nastroje konsumentów mogą sprawić, że gospodarstwa domowe zwiększą swoje wydatki w perspektywie połowy roku, co stopniowo przekładać się będzie na wyraźny wzrost cen. Odbicie nie będzie jednak na tyle silne, aby stworzyć presję inflacyjną. Prognozujemy średnioroczny poziom inflacji w 2013 r. na poziomie 1,4 proc." - dodano.

Poniżej prognoza wybranych wskaźników makroekonomicznych:

<PRE>Rok 2013 2014 2015

Wzrost PKB(proc. rdr) 1,3 2,6 2,9

Bezrobocie(proc., średnio) 13,9 13,4 13,1

Inflacja(proc. rdr, średnio) 1,4 2,2 2,7

Deficyt budżetu(proc. PKB) -3,5 -3,2 -2,9

Dług publiczny(proc. PKB) 55,5 55,2 54,6

C/A(proc. PKB) -2,9 -3,1 -3,2</PRE>

(PAP)

nik/ bg/