Dywidendy w nadchodzącym tygodniu 23-09-2021 23:26

23-09-2021 23:26
Dywidendy w nadchodzącym tygodniu

TMS Trader

Dywidendy

27.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.std dla pozycji długiej 0.02 pkt., dla pozycji krótkiej -0.02 pkt.

28.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: PM, EU50.std, FR40.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • PM dla pozycji długiej 125 pkt., dla pozycji krótkiej -125 pkt.
 • EU50.std dla pozycji długiej 2.4 pkt., dla pozycji krótkiej -2.4 pkt.
 • FR40.std dla pozycji długiej 75.55 pkt., dla pozycji krótkiej -75.55 pkt.

29.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: JP225.std, AU200.std. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • JP225.std dla pozycji długiej 183.06 pkt., dla pozycji krótkiej -183.06 pkt.
 • AU200.std dla pozycji długiej 0.41 pkt., dla pozycji krótkiej -0.41 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

TMS Connect

Dywidendy

27.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AU200.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • AU200.pro dla pozycji długiej 0.02 pkt., dla pozycji krótkiej -0.02 pkt.

28.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: PM, EU50.pro, FR40.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • PM dla pozycji długiej 125 pkt., dla pozycji krótkiej -125 pkt.
 • EU50.pro dla pozycji długiej 2.4 pkt., dla pozycji krótkiej -2.4 pkt.
 • FR40.pro dla pozycji długiej 75.55 pkt., dla pozycji krótkiej -75.55 pkt.

29.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: JP225.pro, AU200.pro. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • JP225.pro dla pozycji długiej 183.06 pkt., dla pozycji krótkiej -183.06 pkt.
 • AU200.pro dla pozycji długiej 0.41 pkt., dla pozycji krótkiej -0.41 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

TMS Markets

Dywidendy

28.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: FR.40. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • FR.40 dla pozycji długiej 75.55 pkt., dla pozycji krótkiej -75.55 pkt.

29.09.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: JP.225. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 • JP.225 dla pozycji długiej 183.06 pkt., dla pozycji krótkiej -183.06 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.