Dywidendy w nadchodzącym tygodniu 26-03-2020 22:51

26-03-2020 22:51
Dywidendy w nadchodzącym tygodniu

2 kwietnia 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: AMERICANEXP, CISCO. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • AMERICANEXP dla pozycji długiej 30.1 pkt. dla pozycji krótkiej -43 pkt.
  • CISCO dla pozycji długiej 25.2 pkt. dla pozycji krótkiej -36 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

3 kwietnia 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach JPMORGAN. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • JPMORGAN dla pozycji długiej 63 pkt. dla pozycji krótkiej -90 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.