Dywidendy: PKOBP, PFIZER, CITI 26-07-2019 09:31

26-07-2019 09:31
Dywidendy: PKOBP, PFIZER, CITI

30 lipca 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie PKOBP. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • PKOBP dla pozycji długiej 10773 pkt. dla pozycji krótkiej -13300 pkt.

 

1 sierpnia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie PFIZER. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • PFIZER dla pozycji długiej 30.6 pkt. dla pozycji krótkiej -36 pkt.

 

2 sierpnia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie CITI. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • CITI dla pozycji długiej 43.35 pkt. dla pozycji krótkiej -51 pkt.

 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.