Dywidendy: PKOBP oraz PZU.

23-09-2016 09:22
29 września 2016 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach PKOBP oraz PZU.
Dywidendy: PKOBP oraz PZU.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

- PKOBP dla pozycji długiej +85 pkt. dla pozycji krótkiej -100 pkt.

- PZU dla pozycji długiej +176,8pkt. dla pozycji krótkiej -208 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader oraz TMS Connect.

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA