Dywidendy: PKNORLEN, CATERPILLAR 12-07-2019 12:00

12-07-2019 12:00
19 lipca 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie PKNORLEN, CATERPILLAR.
Dywidendy: PKNORLEN, CATERPILLAR

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 

•             PKNORLEN dla pozycji długiej +28350 pkt. dla pozycji krótkiej -35000 pkt.

•             CATERPILLAR dla pozycji długiej +87,55  pkt. dla pozycji krótkiej -103 pkt.

 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.plPowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.