Dywidendy: PGNIG 19-07-2019 12:51

19-07-2019 12:51
25 lipca 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie PGNIG.
Dywidendy: PGNIG

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

 

•             PGNIG  dla pozycji długiej +891 pkt. dla pozycji krótkiej -1100 pkt.

    

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl