Dywidendy oraz święta w nadchodzącym tygodniu 24-04-2020 00:30

24-04-2020 00:30
Dywidendy oraz święta w nadchodzącym tygodniu

Dywidendy

29 kwietnia 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach BAYER. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • BAYER dla pozycji długiej 2061.5 pkt. dla pozycji krótkiej -2800 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

30 kwietnia 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: BEIERSDO, SANTANDER. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • BEIERSDO dla pozycji długiej 515.375 pkt. dla pozycji krótkiej -700 pkt.
  • SANTANDER dla pozycji długiej 24.3 pkt. dla pozycji krótkiej -30 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

1 maja 2020 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach CITI. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • CITI dla pozycji długiej 35.7 pkt. dla pozycji krótkiej -51 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

Święta

Piątek 1 maja:

CFD na akcje niemieckie, polskie oraz hiszpańskie - brak handlu

DE30, DE30.std, DE30.pro, FR40.std, FR40.pro, CH20.std, CH20.pro, EU50.std, EU50.pro, PL20, PL20.std, PL20.pro, NL25.std, NL25.pro, ES35, ES35.std, ES35.pro, IT40.std, IT40.pro, BRACOMP.std, BRACOMP.pro - brak handlu