Dywidendy: HP, LOTOS, COCACOLA 06-09-2019 09:55

06-09-2019 09:55
Dywidendy: HP, LOTOS, COCACOLA

10 września 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie HP. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • HP dla pozycji długiej 9.5625 pkt. dla pozycji krótkiej -11.25 pkt.

 

11 września 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie LOTOS. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • LOTOS dla pozycji długiej 24300 pkt. dla pozycji krótkiej -30000 pkt.

 

13 września 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie COCACOLA. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • COCACOLA dla pozycji długiej 34 pkt. dla pozycji krótkiej -40 pkt.

 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.