Dywidendy: HP, HANDLOWY, AIG, COCACOLA 07-06-2019 09:15

07-06-2019 09:15
11 czerwca 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie HP. 12 czerwca 2019 r. na instrumencie HANDLOWY. 12 czerwca 2019 r. na instrumentach AIG, COCACOLA.
Dywidendy: HP, HANDLOWY, AIG, COCACOLA

11 czerwca 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie HP. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • HP dla pozycji długiej 9.5625 pkt. dla pozycji krótkiej -11.25 pkt.

 

12 czerwca 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie HANDLOWY. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • HANDLOWY dla pozycji długiej 30294 pkt. dla pozycji krótkiej -37400 pkt.

 

12 czerwca 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach AIG, COCACOLA. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

  • AIG dla pozycji długiej 27.2 pkt. dla pozycji krótkiej -32 pkt.
  • COCACOLA dla pozycji długiej 34 pkt. dla pozycji krótkiej -40 pkt.

 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.