Dywidendy: HARLEY-DAVI 07-12-2018 09:21

07-12-2018 09:21
13 grudnia 2018 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach HARLEY-DAVI.
Dywidendy: HARLEY-DAVI

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

•             HARLEY-DAVI dla pozycji długiej +31,45 pkt. dla pozycji krótkiej -37 pkt.                         

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.plPowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.