Dywidendy: EXXONM, PZU, MICROSFT, 3M, SHELL, VISA, RBS, CHEVRON, UPS 09-08-2019 11:44

09-08-2019 11:44
Dywidendy: EXXONM, PZU, MICROSFT, 3M, SHELL, VISA, RBS, CHEVRON, UPS

12 sierpnia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie EXXONM.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

•             EXXONM dla pozycji długiej +73,955  pkt. dla pozycji krótkiej -87 pkt.

    

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

 

13 sierpnia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie PZU.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

•             PZU dla pozycji długiej +22680 pkt. dla pozycji krótkiej -28000 pkt.

 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

 

14 sierpnia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie MICROSFT.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

•             MICROSFT dla pozycji długiej +39,1 pkt. dla pozycji krótkiej -46 pkt.

 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

 

15 sierpnia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach 3M, SHELL, VISA, RBS.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

•             3M dla pozycji długiej +122,4 pkt. dla pozycji krótkiej -144 pkt.

•             SHELL dla pozycji długiej +3484,35  pkt. dla pozycji krótkiej -3871,5 pkt. (wartość rolowania może ulec zmianie ze względu na to iż dywidenda wypłacana jest w USD a CFD jest kwotowany w GBP).

•             VISA dla pozycji długiej +21,25 pkt. dla pozycji krótkiej -25 pkt.

•             RBS dla pozycji długiej +1080  pkt. dla pozycji krótkiej -1200 pkt.

 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

 

16 sierpnia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach CHEVRON, UPS.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

•             CHEVRON dla pozycji długiej +100,3 pkt. dla pozycji krótkiej -119 pkt.

•             UPS dla pozycji długiej +81,6  pkt. dla pozycji krótkiej -96 pkt.

 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.