Dywidendy: CETERPILLAR 11-01-2019 09:35

11-01-2019 09:35
18 stycznia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie CETERPILLAR.
Dywidendy: CETERPILLAR

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

•             CETERPILLAR dla pozycji długiej +73,1 pkt. dla pozycji krótkiej -86 pkt.                         

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.plPowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.