Dywidendy: AMADEUS 11-01-2019 09:33

11-01-2019 09:33
15 stycznia 2019 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie AMADEUS.
Dywidendy: AMADEUS

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

•             AMADEUS dla pozycji długiej +413,1 pkt. dla pozycji krótkiej -510 pkt. 

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.plPowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.