Dywidendy - aktualizacja 01-04-2021 02:29

01-04-2021 02:29
Dywidendy - aktualizacja

TMS Trader
Dywidendy

01.04.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: HYG.ETF. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

·  HYG.ETF dla pozycji długiej 20.55  pkt., dla pozycji krótkiej -29.35  pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.

TMS Connect
Dywidendy

01.04.2021 zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach: HYG.ETF. W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

·  HYG.ETF   dla pozycji długiej 20,55  pkt., dla pozycji krótkiej -29,35 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl.