Dywidenda: LPP

26-08-2016 09:33
2 września 2016 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie LPP.
Dywidenda: LPP

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji

- (LPP) dla pozycji długiej +2805 pkt. dla pozycji krótkiej -3300 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy klientów TMS Trader.