Dywidenda: J&J.

14-11-2016 11:07
16 listopada 2016 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie J&J.
Dywidenda: J&J.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

- J&J dla pozycji długiej +68 pkt. dla pozycji krótkiej -80 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanych instrumentach blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

Komunikat dla klientów TMS Trader oraz TMS Connect.