Dywidenda: CISCO.

30-09-2016 09:25
3 października 2016 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumentach CISCO.
Dywidenda: CISCO.

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji:

- CISCO dla pozycji długiej +22,1 pkt. dla pozycji krótkiej -26 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader oraz TMS Connect.

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA