Dochody z VAT w IV '13 niższe niż rok temu, pozytywny trend z III zahamowany - Grabowski

09-05-2013 16:36
09.05. Warszawa (PAP) - Dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT w kwietniu 2013 rok były niższe niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Pozytywny trend, jeśli chodzi o ten podatek, obserwowany w marcu - został zahamowany - poinformował PAP wiceminister finansów Maciej Grabowski.

"Pierwsze szacunki wskazują, że dochody z podatku VAT w kwietniu tego roku były niższe niż w kwietniu 2012 roku. Ten pozytywny trend, jeśli chodzi o VAT, obserwowany w marcu - został zahamowany" - powiedział PAP Grabowski.

Wpływy z VAT po marcu br. wyniosły 21 proc. planu, czyli 26.602,2 mln zł. Całoroczny plan zakłada pozyskanie z VAT 126.414,5 mln zł. Komentując wykonanie budżetu po I kwartale przedstawiciele resortu finansów mówili, że po niskich dochodach podatkowych w lutym, w marcu widać pozytywne sygnały.

Wiceminister wskazał również, że istnieje ryzyko niewykonania całości prognozowanych na ten rok dochodów budżetowych.

"Przy tak niskiej inflacji, słabej konsumpcji i spowolnieniu gospodarczym istnieje ryzyko niewykonania tegorocznych dochodów budżetowych" - dodał.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zapisano dochód ogółem na poziomie 299.385,3 mln zł, wydatki na maksymalnym poziomie 334.950,8 mln zł, deficyt ma nie przekroczyć 35,6 mld zł. (PAP)

bg/ asa/