Dochody z dywidend w '13 6,92 mld zł vs planowane 5,86 mld zł - projekt noweli budżetu

20-08-2013 19:02
20.08. Warszawa (PAP) - Projekt nowelizacji budżetu państwa na 2013 rok zakłada, że dochody z dywidend wyniosą 6,92 mld zł wobec 5,86 mld zł zapisanych w ustawie budżetowej - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

Ministerstwo Skarbu Państwa informowało PAP pod koniec lipca, że według stanu na 2 lipca kwota dywidend zatwierdzonych przez walne zgromadzenia do wypłaty dla Skarbu Państwa, w tym również już wpłaconych, wynosi 5,47 mld zł.

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013 plan dochodów z tytułu dywidend zakłada uzyskanie wpływów ze spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonywane są przez MSP, w wysokości 5,0 mld zł.

Całkowite tegoroczne wpływy z dywidend założono w budżecie na poziomie 5,86 mld zł. (PAP)

bg/ ana/