Dochody podatkowe w '14 ok. 247,98 mld zł; w tym VAT 115,7 mld zł - projekt budżetu (opis)

09-09-2013 11:57
09.09. Warszawa (PAP) - Dochody podatkowe w 2014 roku wyniosą 247.980,007 mln zł wobec 239.150,24 mln zł prognozowanych w budżecie na ten rok po nowelizacji - wynika z projektu budżetu na 2014 rok. Całkowite dochody budżetowe w 2014 roku prognozowane są na poziomie 276.512,224 mln zł.

Poniżej dochody budżetu założone w projekcie na 2014 rok:

<TAB>Wyszczególnienie 2013 po noweli 2014 projekt

DOCHODY OGÓŁEM 275 729 440 276 512 2241. Dochody podatkowe 239 150 240 247 980 0071.1 Podatki pośrednie 174 050 000 179 030 000a) VAT 113 000 000 115 700 000b) akcyza 59 800 000 62 080 000c) podatek od gier 1 250 000 1 250 0001.2. CIT 22 000 000 23 250 0001.3. PIT 40 900 000 43 700 0001.4. Podatek od kopalin 2 200 000 2 000 0001.5. Podatek tonażowy 8 71.6. Podatki zniesione 232 02. Dochody niepodatkowe 34 978 684 26 878 1072.1. Dywidendy i wpłaty z zysku 6 925 513 5 137 8502.2. Wpłaty z zysku NBP 5 264 040 02.3. Cło 2 001 000 2 003 0002.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne 18 404 869 17 231 2762.5. Wpłaty samorządów 2 383 262 2 505 9813. Środki z UE i z innych bezzwrotne 1 600 516 1 654 110</TAB>(PAP)

bg/ jtt/