Dobrowolność "plus" z dodatkową składką - raport OFE

26-06-2013 12:25
26.06. Warszawa (PAP) - Jedną z rekomendowanych zmian z przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego jest tzw. dobrowolność "plus". Od wariantu dobrowolności udziału w części kapitałowej systemu emerytalnego wariant "plus" różni się głównie dodatkową składką przekazywaną do OFE przez ubezpieczonego.

Rozwiązanie to pozostawia ubezpieczonemu możliwość wyboru pomiędzy pozostaniem w OFE, a przejściem do ZUS.

"Ubezpieczonemu pozostawia się zatem wybór pomiędzy: 1. Przekazywaniem całości składki do ZUS przy obecnej wysokości składki (19,52 proc.); 2. Przekazywaniem części składki do ZUS (17,52 proc.), a pozostałej części składki emerytalnej (2 proc.) wraz z dodatkową składką (2 proc.) do OFE" - napisano.

Dla osób, które nie dokonają wyboru, opcją domyślną jest, podobnie jak wariancie dobrowolności udziału w części kapitałowej systemu emerytalnego, przekazanie całości składek do ZUS.

"Wysokość składki emerytalnej dla ubezpieczonych, którzy pozostaną w ZUS, pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 19,52 proc. Natomiast osoby, które zadeklarują chęć pozostania w OFE (lub przystąpienia - w przypadku wchodzących na rynek pracy - do OFE), muszą liczyć się z obowiązkiem dodatkowych oszczędności przeznaczonych na ich zabezpieczenie emerytalne w wysokości 2 proc. miesięcznie" - napisano.

"Oznacza to, że składka potrącana od ich wynagrodzenia wyniesie 21,52 proc., z czego 17,52 proc. pozostanie w ZUS, a 4 proc. trafi do OFE. Wypłaty emerytur z I filara i subkonta - dla ubezpieczonych, którzy pozostali w OFE - pozostaną w ZUS i będą posiadały gwarancje państwowe w zakresie minimalnej emerytury, proporcjonalnie do części składki, która trafia do ZUS" - dodano.

W zakresie wypłat części kapitałowej emerytury istniałaby możliwość wyboru z ofert istniejących na rynku: wypłaty jednorazowe lub inne dostępne na rynku; dożywotnie emerytury wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe (w przypadku pojawienia się takich rozwiązań na rynku).

"W ostatnich 10 latach przed wiekiem emerytalnym w przypadku osób, które wybrały OFE, nie byłby stosowany tzw. +suwak bezpieczeństwa+ (przekazanie kapitału zapisanego w OFE na subkonto w ZUS stopniowo, np. w równych transzach przez 10 lat przed wiekiem emerytalnym - PAP)" - napisano.

"Ubezpieczeni, przekazujący całą składkę do ZUS, będą otrzymywali całość emerytury z ZUS" - dodano.

<PRE>Zalety wariantu:

1. Dzięki dodatkowej składce w skali gospodarki wzrosną oszczędności i inwestycje,a co za tym idzie - produkt krajowy brutto.2. Osoby decydujące się na ponoszenie ryzyka wahań rynkowych, przez utrzymanieczęści kapitału emerytalnego w OFE, będą lepiej zabezpieczone przed ryzykiemubóstwa dzięki dodatkowej składce.3. 4 proc. składka do OFE umożliwi bardziej elastyczne zarządzanie portfelememerytalnym, np. poprzez umożliwienie ubezpieczonemu dzielenia składki pomiędzyróżne OFE.4. Dodatkowa składka upoważnia do uznania oszczędności w OFE za prawdziwe,dobrowolne, prywatne oszczędności, co oznacza możliwość pozostawieniaubezpieczonym wyboru także w zakresie metody wypłat.5. OFE są uwolnione z duszącego je przeregulowania i stają się prawdziwymifunduszami inwestycyjnymi, naprawdę konkurującymi między sobą o klienta.Następuje de facto "uwolnienie OFE".6. Ilość środków trafiających do realnej gospodarki poprzez przymusową składkęemerytalną nie jest zmniejszona, lecz dalej rośnie w umiarkowany sposób i potem sięstabilizuje.7. Jakość inwestycji OFE w polską realną gospodarkę stopniowo poprawia się, cowpływa korzystnie na tempo wzrostu gospodarczego.8. Zwiększenie konkurencji pomiędzy poszczególnymi OFE i poprawa jakościich polityki inwestycyjnej powinny skutkować zwiększeniem końcowego kapitałuubezpieczonego, co wpłynie korzystnie na wysokość jego emerytury.

</PRE>

(PAP)

jba/ ana/