Deficyty zewn. Polski ograniczają pole do podniesienia ratingu - Moody's

20-02-2013 16:27
20.02. Warszawa (PAP) - Deficyty zewnętrzne Polski obecnie nie zagrażają ratingowi Polski, ale ograniczają pole do jego podniesienia - ocenia agencja ratingowa Moody's.

"Sądzimy, że obecny poziom deficytu obrotów bieżących Polski jest stabilny, gdyż gospodarka ma potencjał do wyższego wzrostu niż inne kraje regionu, w pełni płynny kurs walutowy działa jako mechanizm absorbujący szoki, a elastyczna linia kredytowa MFW zakotwicza zaufanie rynków" - napisano w środowym raporcie.

"Jednakże strukturalny deficyt obrotów bieżących sprawia, że pozycja płatnicza Polski jest słabsza niż porównywalnych państw w kategorii ratingu +A+, co naraża polską gospodarkę na możliwość zmiany pozycji zewnętrznej w wypadku znacznego szoku skutkującego +nagłym wstrzymaniem" napływów kapitałowych. Ma to również skutki dla innych zmiennych zewnętrznego finansowania, co sprawia, że gospodarka jest narażona na szoki zewnętrzne i zwiększa możliwość, że znaczny szok mógłby mieć negatywny wpływ na finanse państwa i jego bilanse" - dodano.

"Stosunkowo słabe finanse zewnętrzne Polski obecnie nie stanowią zagrożenia dla ratingu na poziomie +A2+ ani dla jego perspektywy, ale ograniczają rating do jego obecnego poziomu. Zmniejszenie deficytów zewnętrznych poprzez reformy strukturalne zwiększyłoby stabilność finansów zewnętrznych i może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę, umacniając tym samym polski profil kredytowy" - napisano.

W grudniu Moody's potwierdził rating Polski na poziomie A2, z perspektywą stabilną. (PAP)

fdu/ asa/